مجموعه مدیر منتور وابسته به شرکت رشد کسب و کار هشت، فعالیت رسانه ای خود را در شهریور 1402 آغاز کرد. 

رسالت ما آموزش و ارتقاء مدیران و افرادیست که می خواهند بیزینس و آینده موفق تری داشته باشند.

مدیر منتور همچنین تولید کننده نرم افزارهای مدیریتی و سازمانی است که برخی از آن ها در وب سایت قابل مشاهده هستند.

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری