الزامات استاندارد ایزو 22000

الزامات استاندارد ایزو 22000

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

در این راهنمای جامع از سایت مدیر منتور قصد بررسی الزامات استاندارد ایزو 22000 را داریم.

الزامات استاندارد ایزو 22000 عبارتند از:

تعهد مدیریت: مدیریت ارشد سازمان باید به طور کامل به سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی متعهد باشد و منابع لازم برای پیاده سازی و نگهداری آن را فراهم کند.
سیاست گذاری: سازمان باید یک سیاست ایمنی مواد غذایی تدوین کند که تعهد خود به تولید و عرضه محصولات غذایی ایمن را بیان کند.
برنامه ریزی: سازمان باید خطرات ایمنی مواد غذایی مرتبط با فعالیت های خود را شناسایی، ارزیابی و کنترل کند.
منابع: سازمان باید منابع انسانی و فیزیکی لازم برای پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را فراهم کند.
آموزش: سازمان باید به کارکنان خود در مورد الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و نحوه انجام وظایف خود به طور ایمن آموزش دهد.
ارتباطات: سازمان باید یک سیستم ارتباطی موثر برای تبادل اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی در داخل و خارج از سازمان برقرار کند.
مستندات: سازمان باید مستنداتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود تهیه و نگهداری کند.
اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود: سازمان باید اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود را به طور منظم اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود بخشد.

دانلود فایل الزامات استاندارد ایزو 22000

دانلود فایل الزامات استاندارد ایزو 22000
دانلود فایل الزامات استاندارد ایزو 22000

جهت دانلود کلیک کنید

الزامات استاندارد ایزو 22000: راهنمای جامع

در حوزه مدیریت ایمنی مواد غذایی،ISO 22000 به عنوان منبعی از تعالی و پیشرفت شناخته می‌شود که سازمان ها را از طریق پیچیدگی های استاندارد، پیاده سازی و حفظ یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی قوی (FSMS) راهنمایی می‌کند.

استاندارد فوق با اصول Codex Alimentarius هماهنگ بوده و مجموعه‌ای از استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه های بین المللی شناخته شده در رابطه با ایمنی و کیفیت مواد غذایی را وضع می‌کند.

توصیه می کنیم متن استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ را مطالعه نمایید.

آشنایی با ISO 22000

آشنایی با ISO 22000
آشنایی با ISO 22000

ISO 22000 یک استاندارد جهانی پذیرفته شده است که اصول تجزیه و تحلیل ریسک و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) را با برنامه های پیش نیاز (PRP) و سایر عناصر حیاتی برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره تامین یکپارچه می کند. استاندارد فوق برای همه سازمان‌ها، صرف‌نظر از اندازه یا پیچیدگی، که در هر جنبه‌ای از زنجیره غذایی درگیر هستند و مایل به ایجاد FSMS بوده، قابل اجرا است.

الزامات کلیدی ISO 22000:

الزامات کلیدی ISO 22000:
الزامات کلیدی ISO 22000:
 1. زمینه سازمان

سازمان ها باید زمینه بیرونی و داخلی خود را درک کنند، از جمله هر عامل خارجی یا داخلی که می تواند بر FSMS آن‌ها تأثیر بگذارد که شامل درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع مانند مقامات نظارتی، مصرف کنندگان و تامین کنندگان است.

 1. رهبری و تعهد

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را به FSMS از طریق اطمینان از ادغام الزامات ایمنی مواد غذایی در فرآیندهای تجاری نشان دهد، همچنین اطلاع رسانی اهمیت مدیریت مؤثر ایمنی مواد غذایی و اطمینان از دستیابی به نتایج مورد نظرFSMS  را شامل می‌شود.

 1. برنامه ریزی

سازمان ها باید فرآیندهایی را برای شناسایی، ارزیابی و رسیدگی به ریسک ها و فرصت های مربوط به FSMS  ایجاد، اجرا و حفظ کنند. رویکرد فوق شامل تعیین اهداف ایمنی مواد غذایی و توسعه برنامه هایی برای دستیابی به آن‌ها است.

 1. پشتیبانی

منابع کافی از جمله منابع انسانی، زیرساخت ها و محیط کار باید فراهم شود. استاندارد فوق بر اهمیت آگاهی، ارتباطات، اطلاعات مستند و شایستگی پرسنل تاکید دارد.

 1. عملیات

بخش عملیاتی FSMS، از جمله تجزیه و تحلیل خطر، ایجاد PRP های عملیاتی و طرح HACCP را پوشش می دهد. همچنین شامل الزامات قابل ردیابی، آمادگی و واکنش اضطراری و مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی می‌باشد.

 1. ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد شامل نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی FSMS برای اطمینان از اثربخشی آن است که شامل ممیزی داخلی و بررسی مدیریت بوده که فرصتی برای بهبود مستمر را فراهم می کند.

 1. بهبود

سازمان ها تشویق می شوند که به طور مستمر مناسب بودن، کفایت و اثربخشی FSMS را بهبود بخشند. چنین روندی شامل به روز رسانی FSMS در پاسخ به تغییرات در محیط ایمنی مواد غذایی، بازخورد از طرف های ذینفع و نتایج بررسی های مدیریت و ممیزی های داخلی است.

با همکاری با مدیر منتور، کسب‌وکارها می‌توانند تلاش‌های انطباق خود را ساده‌تر کنند، سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی را بهینه کرده و اعتماد و اطمینان را در میان ذینفعان تقویت کنند.

گواهینامه iso 9001 چیست؟ جهت دریافت پاسخ روی سوال فوق کلیک نمایید.

اجرای استراتژیک ISO 22000

اجرای استراتژیک ISO 22000
اجرای استراتژیک ISO 22000

برای اجرای موفقیت آمیز ISO 22000 سازمان ها باید از یک رویکرد ساختار یافته پیروی کنند که عبارت است از:

 • بررسی اولیه FSMS: تجزیه و تحلیل های لازم را برای درک وضعیت فعلی FSMS سازمان در مقایسه با الزامات ISO 22000  انجام دهید.
 • تعهد مدیریت: یکی از عوامل مهم برای اجرای موفق و بهبود مستمرFSMS ، پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد می‌باشد.
 • تشکیل تیم: برای نظارت بر روند اجرای ISO 22000 باید تیمی را تشکیل داد که توسط یک رهبر آگاه و ماهر FSMS یا رهبر تیم ایمنی غذا رهبری می شود.
 • آموزش و آگاهی: اطمینان حاصل کنید که همه کارکنان نقش خود را در FSMS درک کرده و در مورد اصول ایمنی مواد غذایی و شیوه های مرتبط با مسئولیت های خود آموزش دیده اند.
 • مستندات: یک سند جامع FSMS، از جمله خط مشی ایمنی مواد غذایی، اهداف، رویه ها و سوابق که مطابقت با الزامات ISO 22000 را نشان می دهد، تهیه کنید.
 • پیاده سازی سیستم: فرآیندهای برنامه ریزی شده FSMS، از جمله PRP های عملیاتی، طرح HACCP و سایر کنترل های لازم برای رسیدگی به خطرات ایمنی مواد غذایی شناسایی شده را اجرا کنید.
 • حسابرسی داخلی: ممیزی داخلی منظم برای ارزیابی اثربخشی FSMS و مطابقت با الزامات استاندارد انجام شود.
 • بررسی مدیریت: بررسی های دوره ای مدیریت برای اطمینان از مناسب بودن، کفایت و اثربخشی مستمر FSMS و شناسایی فرصت های بهبود انجام گیرد.
 • صدور گواهینامه: هنگامی که FSMS به طور کامل پیاده سازی و عملیاتی شد، سازمان ها ممکن است برای دستیابی به گواهینامه ISO 22000 توسط یک نهاد صدور گواهینامه شخص ثالث ممیزی انجام دهند که می تواند اعتبارسازمان و اطمینان مشتری را افزایش دهد.

مزایای گواهینامه ISO 22000

مزایای گواهینامه ISO 22000
مزایای گواهینامه ISO 22000

دستیابی به گواهینامه ISO 22000 مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش ایمنی مواد غذایی: اجرای ISO 22000 به سازمان ها کمک می کند تا خطرات ایمنی مواد غذایی را شناسایی و کنترل کرده و به ولید محصولات غذایی ایمن کمک کنند.
 • افزایش اعتماد مشتری: صدور گواهینامه تعهد سازمان به ایمنی مواد غذایی، افزایش اعتماد در بین مصرف کنندگان و شرکای تجاری را نشان می دهد.
 • انطباق با مقررات ISO 22000: به سازمان ها کمک می کند تا از مقررات ایمنی مواد غذایی قابل اجرا پیروی کنند و خطر عدم انطباق قانونی را کاهش دهند.
 • بهبود کارایی و صرفه جویی در هزینه: با استانداردسازی فرآیندها و کاهش حوادث ایمنی مواد غذایی، سازمان ها می توانند به کارایی عملیاتی و صرفه جویی در هزینه های بالقوه دست یابند.
 • تمایز بازار: گواهینامه ISO 22000 می تواند مزیت رقابتی در بازار ایجاد کند و سازمان را از رقبای خود متمایز کند.

تخصص کارشناسان مدیر منتور می تواند به تفسیر و اعمال الزامات استاندارد در زمینه های سازمانی خاص کمک کرده و اجرای روان و پایبندی گواهی را تسهیل کند. با راهنمایی مدیر منتور، کسب‌وکارها می‌توانند با اطمینان از پیچیدگی‌های ISO 22000 عبور کرده و از اقدامات ایمنی مواد غذایی قوی و رعایت مقررات اطمینان حاصل کنند.

با استفاده از اهرم حمایتی، سازمان ها می توانند تعهد خود را به ایمنی مواد غذایی تقویت کنند، کارایی عملیاتی را افزایش داده و در نهایت از سلامت و اعتماد مصرف کننده محافظت کنند.

تفاوت ohsas 18001 با iso 45001 چیست؟

تقویت فرهنگ ایمنی مواد غذایی با ISO 22000

پذیرش ISO 22000 فراتر از انطباق صرف است و فرهنگ ایمنی مواد غذایی فعال را در سازمان پرورش می دهد. چنین فرهنگ سازمانی به هر کارمند، از مدیریت ارشد گرفته تا سطوح عملیاتی، قدرت می‌دهد تا مالکیت و مسئولیت ایمنی مواد غذایی را بر عهده بگیرند و اطمینان حاصل کنند که شیوه‌های ایمن در هر فعالیت و تصمیمی ریشه دوانده است.

ایجاد فرهنگ ایمنی مواد غذایی قوی

 • مشارکت رهبری: رهبران با تعیین انتظارات روشن، فراهم کردن منابع لازم و الگوبرداری نقش مهمی در شکل‌دهی فرهنگ ایمنی مواد غذایی دارند.
 • آموزش مداوم: آموزش مداوم تضمین می کند که همه اعضای تیم به آخرین دانش و مهارت های ایمنی مواد غذایی مجهز هستند و اهمیت نقش آن‌ها در حفظ ایمنی مواد غذایی تقویت می کند.
 • ارتباطات باز: تشویق ارتباطات باز و شفاف در مورد مسائل ایمنی مواد غذایی امکان تشخیص و حل زودهنگام خطرات بالقوه را فراهم کرده و یک محیط مشارکتی را تقویت می کند.
 • شناخت و پاسخگویی: شناخت و پاداش دادن به رفتارهای ایمنی مواد غذایی مثبت، در عین حال که افراد را در قبال اقدامات خود مسئول می داند، اهمیت ایمنی مواد غذایی را نیز در سازمان تقویت می کند.

تجزیه و تحلیل خطر پیشرفته در ISO 22000

ISO 22000 تاکید قابل توجهی بر تجزیه و تحلیل خطر دارد و سازمان ها را ملزم می کند تا به طور روشمند خطرات ایمنی مواد غذایی را که می تواند در محصولات یا فرآیندهای آن‌ها وجود داشته باشد شناسایی و ارزیابی کنند که شامل موارد زیر می باشد:

 • شناسایی خطرات بالقوه: شناسایی جامع خطرات بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی و آلرژی زا که می تواند بر ایمنی مواد غذایی تأثیر بگذارد.
 • ارزیابی ریسک ها: ارزیابی شدت و احتمال خطرات شناسایی شده با در نظر گرفتن اثربخشی کنترل های موجود.
 • تعیین اقدامات کنترلی: شناسایی نقاط کنترل بحرانی (CCP) و ایجاد محدودیت‌های بحرانی، رویه‌های نظارتی و اقدامات اصلاحی برای مدیریت موثر ریسک‌های شناسایی شده.

ساده سازی برنامه های پیش نیاز عملیاتی (OPRP)

برنامه های پیش نیاز عملیاتی در ISO 22000 اساسی می‌باشند که برای کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی خاص طراحی شده اند. OPRP های موثر با موارد زیر مشخص می شوند:

 • کنترل هدفمند: OPRP ها برای کنترل خطرات خاصی که برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان مهم هستند، طراحی شده اند.
 • ادغام با HACCP: در حالی که OPRP ها از CCP ها متمایز هستند، اما در هماهنگی با طرح HACCP کار می کنند و یک رویکرد لایه ای برای کنترل خطر ارائه می دهند.
 • بررسی منظم: OPRP ها در معرض بررسی و بهبود مستمر قرار دارند و از اثربخشی آن‌ها در کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی شناسایی شده اطمینان حاصل می شود.

ISO 22000 و استانداردهای جهانی ایمنی مواد غذایی

ISO 22000 برای ادغام یکپارچه با سایر استانداردهای جهانی ایمنی مواد غذایی، مانند کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا (BRC)، مواد غذایی با کیفیت ایمن (SQF) و معیارهای ابتکار ایمنی جهانی غذا (GFSI) طراحی شده است. چنین سازگاری تضمین می‌کند که سازمان‌ها می‌توانند رویکردی یکپارچه برای مدیریت ایمنی مواد غذایی اتخاذ کنند، که انطباق با استانداردهای متعدد را تسهیل  و دسترسی به بازار جهانی را افزایش می‌دهد.

استفاده از فناوری برای پیاده سازی FSMS

فن‌آوری مدرن نقش اساسی در پیاده‌سازی و مدیریت مؤثر FSMS مطابق با ISO 22000 ایفا می‌کند. راه‌حل‌های دیجیتال می‌توانند اسناد را ساده‌سازی کنند، قابلیت ردیابی را بهبود بخشند، تجزیه و تحلیل خطر را بهبود داده و نظارت و ارتباطات را در زمان واقعی تسهیل کنند، که منجر به ایمنی مواد غذایی کارآمدتر و مؤثرتر می‌شود.

آماده سازی سازمان برای صدور گواهینامه  ISO 22000

سازمان هایی که مشتاق دریافت گواهینامه ISO 22000 هستند باید آماده سازی کامل را انجام دهند، چنین آماده سازی هایی عبارتند از:

 • ممیزی های پیش ارزیابی: انجام ممیزی های پیش ارزیابی برای شناسایی هر گونه شکاف در FSMS در برابر الزامات ISO 22000.
 • اقدامات اصلاحی: اجرای اقدامات اصلاحی لازم برای رفع شکاف های شناسایی شده، حصول اطمینان از انطباق کامل با استاندارد.
 • انتخاب یک مرجع صدور گواهینامه: انتخاب یک نهاد صدور گواهینامه معتبر با تخصص در بخش مواد غذایی برای انجام ممیزی صدور گواهینامه.

مسیر رو به جلو با ISO 22000

پذیرش ISO 22000 یک تصمیم استراتژیک است که می تواند به طور قابل توجهی بر کارایی عملیاتی، شهرت برند و نتیجه نهایی سازمان تأثیر بگذارد. با تعهد به استانداردهای دقیق تعیین شده توسط ISO 22000، سازمان ها نه تنها سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی خود را ارتقا می دهند، بلکه تعهد جهانی به ارائه محصولات غذایی ایمن و با کیفیت بالا را نیز نشان خواهد داد.

نتیجه گیری

نتیجه گیری
نتیجه گیری

در اصل، ISO 22000 الزامات کلیدی را برای ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی قوی مواد غذایی (FSMS) شامل درک زمینه سازمان، نشان دادن تعهد رهبری، برنامه ریزی برای مدیریت ریسک، ارائه پشتیبانی و منابع، اجرای کنترل های عملیاتی، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر تشریح می کند.

اجرای موفقیت‌آمیز شامل بررسی‌های اولیه، تعهد مدیریت، تیم‌های متقابل، آموزش، مستندسازی، پیاده‌سازی سیستم، ممیزی‌ها، بررسی‌های مدیریتی و صدور گواهینامه می‌باشد که در نهایت باعث افزایش شیوه‌های ایمنی مواد غذایی و جلب اعتماد ذینفعان می‌شود.

برای راهنمایی در مورد نیازهای استانداردISO 22000، مشاوره با کارشناسان و مشاوران مدیر منتور را توصیه می کنیم. کارشناسان مدیر منتور توصیه های شخصی متناسب با نیازهای فردی را ارائه می دهند و درک جامع و اجرای موثر مفاد استاندارد را تضمین می کنند.

سوالات متداول

 1. ISO 22000 چیست و چه کسانی به آن نیاز دارند؟

ISO 22000 یک استاندارد شناخته شده جهانی برای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی است که برای تضمین ایمنی مواد غذایی در کل زنجیره غذایی، از مزرعه تا مصرف کننده نهایی طراحی شده است. سیستم فوق اصول تجزیه و تحلیل خطر و سیستم نقطه کنترل بحرانی (HACCP) را با برنامه های پیش نیاز (PRP) و سایر عناصر مدیریت ایمنی مواد غذایی یکپارچه می کند.

سازمان‌های درگیر در هر جنبه‌ای از زنجیره غذایی، از جمله تولیدکنندگان، پردازش‌، بسته‌بندی‌، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، برای نشان دادن تعهد خود به ایمنی مواد غذایی به ISO 22000 نیاز دارند. استاندارد فوق برای همه سازمان‌هایی که در صنایع غذایی به دنبال ایجاد یک سیستم ساختاریافته مدیریت ایمنی مواد غذایی هستند، قابل اجرا است.

 1. الزامات اصلی ISO 22000 چیست؟

الزامات اصلی ISO 22000 شامل یک رویکرد جامع برای مدیریت ایمنی مواد غذایی است، چنین الزاماتی عبارتند از:

 • مدیریت سیستم: ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با رویه ها و سوابق مستند.
 • تجزیه و تحلیل خطر: شناسایی خطرات ایمنی مواد غذایی و تعیین اقدامات کنترلی از طریق تجزیه و تحلیل خطر.
 • اقدامات کنترلی: اجرای و مدیریت برنامه های پیش نیاز (PRP) و طرح HACCP برای کنترل خطرات شناسایی شده.
 1. ایزو 22000 چه سودی برای یک سازمان دارد؟

پیاده سازی ISO 22000 چندین مزیت کلیدی را برای یک سازمان به همراه دارد، از جمله مزیت هایی مانند:

 • افزایش ایمنی مواد غذایی: با مدیریت سیستماتیک خطرات ایمنی مواد غذایی، سازمان ها می توانند خطر ابتلا به بیماری های ناشی از غذا را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
 • اطمینان مشتری: گواهینامه ISO 22000 تعهد سازمان را به ایمنی مواد غذایی نشان می دهد و در نتیجه اعتماد مصرف کنندگان و شرکای تجاری را افزایش می دهد.
 • انطباق با مقررات: ISO 22000 به سازمان ها کمک می کند تا قوانین و مقررات مربوط به ایمنی مواد غذایی را رعایت کنند و خطر عدم انطباق قانونی و هزینه های مرتبط را کاهش دهد.
 1. فرآیند صدور گواهینامه ISO 22000 چگونه است؟

فرآیند صدور گواهینامه ISO 22000 معمولاً شامل چندین مرحله کلیدی است که عبارتند از:

 • تجزیه و تحلیل شکاف: انجام یک بازنگری اولیه برای شناسایی شکاف های بین شیوه های موجود و الزامات ISO 22000.
 • پیاده سازی: توسعه و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی که الزامات استاندارد را برآورده می کند.
 • حسابرسی داخلی: انجام ممیزی های داخلی برای اطمینان از پیاده سازی و نگهداری موثر سیستم.
 • ممیزی گواهینامه: انجام ممیزی توسط یک نهاد صدور گواهینامه خارجی برای تأیید انطباق با ISO 22000.
 1. ISO 22000 چگونه با سایر استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه می شود؟

ISO 22000 به گونه ای طراحی شده است که با سایر استانداردهای سیستم مدیریت، مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 14001 (مدیریت زیست محیطی) سازگار باشد. چنین سازگاری توسط ساختاری مشترک (HLS) تسهیل می شود که چارچوبی مشترک برای تمام استانداردهای سیستم مدیریت ISO ارائه می دهد.

سازمان ها می توانند ISO 22000 را با این استانداردها ادغام کنند تا یک سیستم مدیریت جامع ایجاد کنند که به مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی مواد غذایی می پردازد. ادغام فرآیندها را ساده می کند، تلاش های تکراری را کاهش داده و کارایی کلی سازمان را افزایش می دهد.

 1. تفاوت های اصلی بین ISO 22000 و HACCP چیست؟

در حالی که هر دو ISO 22000 و HACCP بر ایمنی مواد غذایی تمرکز دارند، تفاوت های اساسی وجود دارد که عبارت است از:

 • دامنه ISO 22000: کل زنجیره تامین مواد غذایی را پوشش می دهد و مدیریت ایمنی مواد غذایی را با سایر عناصر سیستم مدیریت یکپارچه می کند، در حالی که HACCP به طور خاص بر روی نقاط کنترل بحرانی در فرآیند تولید متمرکز است.
 • یکپارچه سازی سیستم مدیریت: ISO 22000 برای ادغام با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ISO طراحی شده است و رویکردی جامع برای مدیریت سازمانی ارائه می دهد که روش HACCP نیست.
 • صدور گواهینامهISO 22000: فرآیند صدور گواهینامه را از طریق ممیزی خارجی ارائه می دهد و به رسمیت شناختن سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان را ارائه می دهد. اصول HACCP اغلب بخشی از الزامات نظارتی یا برنامه های داوطلبانه هستند اما گواهینامه مستقل مانند ISO 22000 را ارائه نمی دهند.
اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *