تست شخصیت شناسی هارتمن

تست شخصیت شناسی هارتمن

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

در این راهنمای جامع از سایت مدیر منتور، قصد بررسی تست شخصیت شناسی هارتمن را داریم.

تست شخصیت شناسی هارتمن تعامل پیچیده چهار رنگ اصلی – قرمز، آبی، سبز و زرد را نشان می‌دهد که شخصیت منحصر به فرد شما را مشخص می‌کنند. هر رنگ متضمن ارزش‌ها، انگیزه‌ها و سبک‌های ارتباطی متمایز است و طیفی را تشکیل می‌دهد که منعکس‌کننده رویکرد فردی شما به زندگی است.

آشنایی با تست شخصیت هارتمن

آشنایی با تست شخصیت هارتمن
آشنایی با تست شخصیت هارتمن

تست شخصیت هارتمن که به نام تست شخصیت کد رنگ شناخته می شود، ابزار منحصر به فردی است که ویژگی ها و رفتارهای درونی افراد را آشکار می کند. چنین تستی که توسط دکتر تیلور هارتمن ابداع شده است، شخصیت ها را به چهار رنگ متمایز قرمز، آبی، زرد و سفید دسته بندی می کند. هر رنگ، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را نشان داده که در مجموع تیپ شخصیتی فرد را مشخص خواهد کرد.

در ادامه با شما این تست را انجام خواهیم داد و می بینید که چقدر ساده می توانید تیپ شخصیتی خودتان را پیدا کنید.

شخصیت های چهار رنگ

شخصیت های چهار رنگ
شخصیت های چهار رنگ
 • شخصیت قرمز: قرمزها که به دلیل قدرت و اراده خود شناخته شده اند، رهبران  و مدیران بوده و قاطعانه، فعال و غالباً در حل مسئله سرآمد هستند. با این حال، ماهیت قاطع آنها ممکن است گاهی اوقات پرخاشگر یا بی حوصله ظاهر شود.
 • شخصیت آبی: آبی مظهر وفاداری و تعهد است. چنین شخصیت هایی، برای روابط و صداقت ارزش قائل هستند و اغلب احساس عمیقی از همدلی و شفقت نشان می دهند. حساسیت آنها، اگرچه یک نقطه قوت است، اما گاهی اوقات می تواند منجر به آسیب پذیری در موقعیت های استرس زا شود.
 • شخصیت زرد: افراد دارای شخصیت زرد، پرشور و خوش بین هستند. آنها خلاق، اجتماعی و عاشق سرگرمی هستند. طبیعت خود به خودی آنها مسری است، اگرچه گاهی اوقات می تواند به تکانشگری و عدم تمرکز منجر شود.
 • شخصیت سفید: شخصیت سفید، به دلیل رفتار صلح آمیز و آرام خود معروف است. آنها شنوندگان منطقی، عینی و عالی هستند. رویکرد متعادل آنها اغلب به عنوان منبع ثبات در نظر گرفته می شود، اگرچه گاهی اوقات می توان آن را به عنوان عدم تصمیم گیری یا عدم اشتیاق تعبیر کرد.

همکاری با مشاوران مدیر منتور که در پیچیدگی‌های تست شخصیت هارتمن مهارت دارند، می‌تواند به افراد در انتخاب آگاهانه در مورد مسیرهای شغلی، سبک‌های ارتباطی و حتی روابط شخصی خود کمک کند.

با به دست آوردن درک عمیق تر از اینکه چگونه تیپ شخصیتی آنها بر اعمال و تصمیمات آنها تأثیر می گذارد، افراد می توانند فعالانه روی تقویت نقاط قوت خود و رفع هرگونه محدودیت بالقوه کار کنند.

لطفا از پست تست گالوپ دیدن کنید.

سوالات تست شخصیت شناسی هارتمن

سوالات تست شخصیت شناسی هارتمن
سوالات تست شخصیت شناسی هارتمن

در اینجا نوعی طرح کلی از نوع سوالاتی که ممکن است در چنین آزمونی بیابید، همراه با تفسیر برای هر رنگ آورده شده است:

نمونه سوالات:

چگونه به وظایف برخورد می کنید؟

الف) با عزم برای موفقیت به هر قیمتی.

ب) با توجه به جزئیات و کیفیت.

ج) با انعطاف و سازگاری.

د) با اشتیاق و جستجوی سرگرمی.

برای چه چیزی در روابط بیشتر ارزش قائل هستید؟

الف) احترام و استقلال.

ب) عمق و اخلاص.

ج) صلح و هماهنگی.

د) خودانگیختگی و هیجان.

چگونه درگیری را مدیریت می کنید؟

الف) با رویارویی مستقیم با آن.

ب) با تجزیه و تحلیل و بحث در مورد احساسات.

ج) با اجتناب از تقابل.

د) با تلاش برای روشن کردن آن.

چه چیزی به شما در زندگی انگیزه می دهد؟

الف) دستاورد و قدرت.

ب) کمک به دیگران و ایجاد تفاوت.

ج) آرامش و رضایت.

د) سرگرمی و ماجراجویی.

تفاسیر:

قرمزها: (پاسخ الف)

 • نقاط قوت: قاطعانه، فعال، رویایی.
 • نقاط ضعف: می تواند خواستار، بی احساس باشد.
 • انگیزه کلیدی: قدرت، کنترل، مولد بودن.

آبی: (پاسخ ب)

 • نقاط قوت: دلسوز، متفکر، وفادار.
 • نقاط ضعف: اغلب بیش از حد انتقادی، بد خلق.
 • انگیزه کلیدی: صمیمیت، کیفیت، اصالت.

سفیدها: (پاسخ ج)

 • نقاط قوت: مهربان، سازگار، شنونده خوب.
 • نقاط ضعف: می تواند بلاتکلیف، اجتنابی باشد.
 • انگیزه کلیدی: صلح، هماهنگی، رضایت.

زردها: (پاسخ د)

 • نقاط قوت: مشتاق، خوش بین، متقاعد کننده.
 • نقاط ضعف: می تواند بی نظم و تکانشی باشد.
 • انگیزه کلیدی: سرگرمی، هیجان، تجربیات جدید.

همکاری با کارشناسان مدیر منتور در آزمون شخصیت هارتمن، می تواند به رویکردی بینش تر و سفارشی تر برای رشد شخصی و خودآگاهی منجر شود. متخصصان مدیر منتور، می‌توانند راهنمایی‌هایی در مورد چگونگی استفاده از نقاط قوت شخص، مدیریت چالش‌های بالقوه مرتبط با تیپ شخصیتی و هدایت مؤثرتر روابط بین فردی ارائه دهند.

با بهره گیری از تخصص خود، افراد می توانند فرایندی برای بهبود خود و توسعه شخصی که متناسب با نیازها و اهداف خاص آنها است، آغاز کنند و در نهایت منجر به یک زندگی رضایت بخش تر و هماهنگ تر شود.

پیشنهاد می کنیم مقاله تیپ های شخصیتی a b c d را مطالعه کنید.

اهمیت دانستن رنگ شما

درک شخصیت رنگی شما، بینش عمیقی در مورد رفتار، سبک ارتباطی و روابط بین فردی شما ارائه می دهد. درک شخصیت رنگی، افراد را قادر می سازد تا نقاط قوت ذاتی و زمینه های بالقوه رشد خود را تشخیص دهند. در روابط شخصی، چنین آگاهی ای، باعث تقویت همدلی و حل بهتر تعارض می شود. در محیط های حرفه ای، کار تیمی و اثربخشی رهبری را افزایش می دهد.

استفاده از آزمون شخصیت هارتمن در حوزه های مختلف

استفاده از آزمون شخصیت هارتمن در حوزه های مختلف
استفاده از آزمون شخصیت هارتمن در حوزه های مختلف
 • در توسعه شخصی

رشد شخصی به طور قابل توجهی توسط خودآگاهی تقویت می شود. با درک شخصیت رنگی خود، می توانید استراتژی های توسعه شخصی خود را متناسب با نقاط قوت و ضعف ذاتی خود ایجاد کنید که منجر به رویکرد متمرکزتر و مؤثرتر برای رشد شخصی می شود.

 • در محیط های حرفه ای

در محل کار، تست شخصیت هارتمن می تواند ابزاری قدرتمند برای بهبود پویایی تیم باشد. رهبران می توانند از چنین درکی، برای تخصیص کارها به طور مؤثرتر استفاده کنند و اطمینان حاصل کنند که از نقاط قوت هر یک از اعضای تیم استفاده می شود. همچنین با درک دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف تیپ‌های شخصیتی به حل تعارضات کمک می‌کند.

 • در تنظیمات آموزشی

مربیان می توانند از آزمون شخصیت هارتمن برای درک بهتر دانش آموزان خود استفاده کنند’ سبک ها و انگیزه های یادگیری تطبیق روش‌های آموزشی متناسب با تیپ‌های شخصیتی مختلف می‌تواند مشارکت دانش‌آموز و نتایج یادگیری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

 • در روابط و پویایی خانواده

درک شخصیت رنگ اعضای خانواده یا شرکا، می تواند به روابط هماهنگ تر منجر شده و همدلی را ترویج می‌کند، تعارض‌ها را کاهش می‌دهد و افراد را قادر می‌سازد تا ارتباط مؤثرتری داشته باشند و به ویژگی‌های شخصیتی یکدیگر احترام بگذارند.

 • نقد و ملاحظات

در حالی که تست شخصیت شناسی هارتمن، بینش های ارزشمندی را ارائه می دهد، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ آزمون شخصیتی قطعی نیست. رفتار انسان پیچیده بوده و تحت تأثیر عوامل بی شماری است. بنابراین، آزمون را باید به‌عنوان یک راهنما به‌جای دسته‌بندی دقیق شخصیت فرد در نظر گرفت.

توصیه می کنیم از صفحه آزمون کلیفتون دیدن کنید.

به حداکثر رساندن پتانسیل با تست شخصیت هارتمن

پذیرش بینش های ارائه شده توسط تست شخصیت هارتمن، می تواند تحول آفرین باشد. چنین موردی، فقط در مورد درک خود نبوده، بلکه در مورد استفاده از این درک برای به حداکثر رساندن پتانسیل در جنبه های مختلف زندگی است.

 • رشد شخصی و خودسازی

خودآگاهی به دست آمده از طریق تست شخصیت هارتمن، می تواند کاتالیزوری برای رشد شخصی باشد. با شناخت نقاط قوت خود و به رسمیت شناختن زمینه های بهبود، می توانید یک برنامه خود بهبودی مناسب ایجاد کنید. چنین طرحی می تواند بر تقویت استعدادهای طبیعی شما تمرکز کند و در عین حال نقاط ضعف را نیز برطرف کند و به زندگی متعادل تر و رضایت بخشی منجر شود.

 • تقویت مهارت های ارتباطی

ارتباط موثر در تمام جنبه های زندگی کلیدی است. با درک شخصیت رنگی خود و دیگران، می توانید سبک ارتباطی خود را برای مؤثرتر بودن تطبیق دهید. برای مثال، یک شخصیت قرمز ممکن است یاد بگیرد که در برخورد با شخصیت آبی که برای همدلی و ارتباط ارزش قائل است، صراحت خود را کاهش دهد.

 • توسعه شغلی و هماهنگی در محل کار

در محیط های حرفه ای، آزمون شخصیت هارتمن می تواند در پیشرفت شغلی موثر باشد. و به افراد کمک می کند تا سبک های کاری و محیط های مورد علاقه خود را درک کنند و مسیرهای شغلی خود را با ویژگی های شخصیتی خود هماهنگ نمایند. علاوه بر این، مدیران می توانند از چنین درکی برای ایجاد تیم های هماهنگ و سازنده که نقاط قوت هر یک از اعضا شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده کنند.

 • ایجاد روابط قوی تر

در روابط شخصی، چه با خانواده، دوستان یا شرکا، درک شخصیت های رنگی یکدیگر می تواند به ارتباطات قوی تر و همدلانه تر منجر شود و این امکان را برای درک و درک بهتر تفاوت ها، کاهش تعارضات و تعمیق پیوندها فراهم می کند.

اجرای تست شخصیت هارتمن

 • در زندگی شخصی

با شرکت در آزمون شروع نموده و نزدیکانتان را به انجام همین کار تشویق کنید. در مورد نتایج خود بحث نموده و چگونگی تعامل شخصیت های رنگی شما با یکدیگر را بررسی کنید. چنین موردی، می تواند یک تمرین سرگرم کننده و روشنگر باشد که افراد را به هم نزدیکتر می کند.

 • در محل کار

سازمان ها می توانند آزمون شخصیت هارتمن را در برنامه های آموزشی و توسعه خود بگنجانند و می تواند بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت های تیم سازی، آموزش رهبری و ابتکارات توسعه کارکنان باشد.

 • در تنظیمات آموزشی

مربیان می توانند از آزمون برای درک بهتر دانش آموزان خود استفاده کنند و روش های تدریس خود را بر این اساس تطبیق دهند. چنین موردی، می تواند منجر به مشارکت بیشتر دانش آموزان و محیط یادگیری فراگیرتر شود.

تست شخصیت هارتمن در رهبری و مدیریت

رهبری و مدیریت با استفاده از آزمون شخصیت هارتمن به طور قابل توجهی افزایش می یابد. رهبرانی که شخصیت رنگی خود و همچنین اعضای تیم خود را درک می کنند، می توانند به طور مؤثرتری رهبری نموده و رویکرد خود را متناسب با نیازهای متنوع نیروی کار خود تنظیم کنند.

 • رویکردهای رهبری مناسب

رهبران می توانند سبک مدیریت خود را بر اساس شخصیت رنگی تیم خود تطبیق دهند. برای مثال، یک رهبر ممکن است از ارتباط مستقیم و نتیجه‌محور با شخصیت‌های قرمز استفاده کند، در حالی که رویکردی همدلانه و حمایت‌کننده‌تر با شخصیت‌های آبی اتخاذ کند. چنین سفارشی سازی ای، نه تنها روحیه را افزایش داده، بلکه بهره وری و رضایت شغلی را نیز افزایش می دهد.

 • ترکیب موثر تیم

درک نقاط قوت و ترجیحات شخصیت های رنگی مختلف، به رهبران اجازه می دهد تا تیم هایی را تشکیل دهند که متعادل و پویا باشند. به عنوان مثال، ترکیب انرژی خلاق شخصیت های زرد با رویکرد جزئیات محور شخصیت های آبی، می تواند به راه حل های خلاقانه و در عین حال کاربردی منجر شود.

 • حل تعارض

تست شخصیت هارتمن، ابزاری ارزشمند در حل تعارض است. با درک ویژگی های شخصیتی اساسی که رفتارها را هدایت می کند، رهبران می توانند به طور مؤثرتری در اختلافات میانجیگری کنند و راه حل هایی بیابند که همه طرف های درگیر را راضی کند.

نقش آزمون شخصیت هارتمن در روابط شخصی

در روابط شخصی، تست شخصیت هارتمن می تواند یک مکاشفه باشد و به افراد کمک می‌کند تا متوجه شوند چرا به روش‌های خاصی واکنش نشان می‌دهند و چگونه رفتارهایشان ممکن است توسط تیپ‌های شخصیتی مختلف درک شود.

 • تقویت همدلی

با درک نیازهای عاطفی و سبک های ارتباطی شخصیت های رنگی مختلف، افراد می توانند همدلی عمیق تری نسبت به شریک، دوستان و اعضای خانواده خود داشته باشند. چنین درکی، روابط قوی تر و حمایتی را تقویت می کند.

 • بهبود ارتباطات

مشکلات ارتباطی اغلب ریشه مشکلات رابطه است. تست شخصیت هارتمن می تواند به افراد کمک کند تا ارتباطات خود را بر اساس شخصیت رنگی افراد درگیر، مؤثرتر و هماهنگ تر کنند.

 • ایجاد پیوندهای قوی تر

شناخت و قدردانی از ویژگی های منحصر به فرد شخصیت هر رنگ، می تواند منجر به پیوندهای قوی تر و انعطاف پذیرتر شود. جوی از احترام و درک متقابل را تشویق می کند که در هر رابطه سالمی ضروری است.

تست شخصیت هارتمن در بازتاب خود و ذهن آگاهی

جنبه ای که اغلب نادیده گرفته می شود، تست شخصیت هارتمن، نقش آن در ارتقای خود اندیشی و ذهن آگاهی است. با درک شخصیت رنگی هر فرد، افراد می توانند از افکار و رفتارهای خودکار خود آگاه تر شوند و به رویکردی آگاهانه تر به زندگی منجر شود.

 • اصلاح رفتار آگاهانه

با درک روشنی از نقاط قوت و ضعف شخصیتی، افراد می توانند آگاهانه روی اصلاح رفتارهایی که ممکن است مانع رشد شخصی یا حرفه ای آنها شود، کار کنند.

 • افزایش خودآگاهی

این آزمون، افراد را تشویق می‌کند تا در مورد ارزش‌ها و انگیزه‌های اصلی خود فکر کنند، که منجر به افزایش خودآگاهی و توسعه شخصی می‌شود.

نتیجه گیری

نتیجه گیری
نتیجه گیری

در نتیجه، تست شخصیت هارتمن یا تست شخصیت کد رنگ، ابزار ارزشمندی برای درک و طبقه بندی افراد است. تیپ شخصیتی بر اساس چهار رنگ متمایز قرمز، آبی، زرد و سفید تقسیم می شود. هر رنگی، ویژگی‌ها و رفتارهای خاصی را مشخص می‌کند و به ما کمک می‌کند تا در مورد نقاط قوت و ضعف بالقوه افراد بینش پیدا کنیم.

وقتی نوبت به تست شخصیت هارتمن می‌رسد، توصیه می‌شود به دنبال راهنمایی کارشناسان مدیر منتور باشید با آنها همکاری کنید که می‌توانند بر اساس نتایج خاص شما توصیه‌های شخصی ارائه دهند.

کارشناسان مدیر منتور می توانند به افراد کمک کنند تا ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد خود را بهتر درک نموده و چگونه آنها را به طور مؤثر در جنبه های مختلف زندگی خود مهار کنند. کار با متخصصان مدیر منتور، می تواند بینش ها و استراتژی های ارزشمندی را برای توسعه شخصی و حرفه ای متناسب با ویژگی های فردی هر فرد ارائه دهد.

سوالات متداول

تست شخصیت هارتمن چیست؟

تست شخصیت هارتمن که با نام تست شخصیت کد رنگ نیز شناخته می‌شود، ابزاری روان‌شناختی است که به افراد کمک می‌کند تا بینش عمیق‌تری در مورد شخصیت و روابط بین فردی خود کسب کنند.

این تست که توسط دکتر تیلور هارتمن ابداع شده است، شخصیت ها را به چهار رنگ اصلی قرمز، آبی، زرد و سفید دسته بندی می کند. هر رنگ نشان دهنده ویژگی ها و رفتارهای متمایز است که به طور کلی تیپ شخصیتی یک فرد را مشخص می کند.

 • قرمز: با قاطعیت، رهبری و تمرکز بر نتایج مشخص می‌شود.
 • آبی: به خاطر همدلی، وفاداری، و تمرکز بر روابط مشهور است.
 • زرد: خوش‌بینی، اجتماعی بودن و ترجیح آزادی و سرگرمی را ساطع می‌کند.
 • سفید: به دلیل آرامش، سازگاری، و ماهیت متعادل آنها ارزشمند است.

چنین دسته بندی ای به درک نقاط قوت، ضعف های شخصی و نحوه تعامل افراد با دیگران کمک می کند.

تست شخصیت هارتمن چگونه کار می کند؟

تست شخصیت هارتمن با پرسیدن یک سری سوال کار می کند که انگیزه های اصلی ذاتی فرد را به جای رفتارهای آموخته شده ارزیابی می کند. پاسخ به این سؤالات برای تعیین اینکه کدام یک از شخصیت های چهار رنگ – قرمز، آبی، زرد یا سفید- عمدتاً منعکس کننده شخصیت اصلی فرد است، تجزیه و تحلیل می شود.

چه چیزی می توانید از شخصیت رنگی خود در آزمون هارتمن بیاموزید؟

از شخصیت رنگی خود در آزمون هارتمن، می توانید در مورد انگیزه های درونی، سبک های ارتباطی، پویایی روابط و مسیرهای شغلی بالقوه خود بیاموزید. هر رنگ چشم انداز منحصر به فردی را ارائه می دهد:

 • قرمز: ممکن است در مورد ویژگی‌های رهبری، مهارت‌های تصمیم‌گیری، و نحوه تعادل قاطعیت و همدلی خود بیاموزید.
 • آبی: بینش‌ها می‌تواند شامل ظرفیت شما برای تقویت روابط، هوش هیجانی شما و راه‌های مدیریت حساسیت باشد.
 • زرد: ممکن است نقاط قوت خود را در خلاقیت و تعامل اجتماعی، همراه با استراتژی هایی برای هدایت اشتیاق خود به طور سازنده کشف کنید.
 • سفید: یادگیری در مورد رفتار آرام، مهارت‌های حل مسئله و نحوه انتقال مؤثر ایده‌هایتان می‌تواند کلیدی باشد.

درک شخصیت رنگی شما به رشد شخصی کمک می کند، روابط را بهبود می بخشد و انتخاب های شغلی را هدایت می کند.

چگونه تست شخصیت هارتمن می تواند روابط حرفه ای را بهبود بخشد؟

آزمون شخصیت هارتمن، می تواند روابط حرفه ای را با افزایش مهارت های ارتباطی، کار گروهی و حل تعارض به طور قابل توجهی بهبود بخشد. با درک شخصیت رنگی همکاران و کارمندان، متخصصان می توانند تعاملات و استراتژی های مدیریتی خود را برای همکاری موثرتر تنظیم کنند.

 • با درک سبک های ارتباطی مختلف، ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
 • کار تیمی را با استفاده از نقاط قوت تیپ های شخصیتی مختلف تقویت می کند.
 • با ارائه بینش به دیدگاه ها و انگیزه های مختلف به حل تعارض کمک می کند.
 • آزمون هارتمن ابزار ارزشمندی برای مدیران، رهبران تیم و کارمندان در ایجاد یک محیط کاری هماهنگ و سازنده تر است.
تست شخصیت هارتمن چگونه در روابط شخصی مفید است؟

در روابط شخصی، آزمون شخصیت هارتمن برای تقویت درک عمیق تر، همدلی و ارتباط بین افراد مفید است. با شناسایی شخصیت‌های رنگی خود و دیگران، درک دیدگاه‌های مختلف، برقراری ارتباط مؤثر و ایجاد روابط قوی‌تر و هماهنگ‌تر آسان‌تر می‌شود.

 • با کمک به افراد در درک نیازهای عاطفی تیپ های مختلف شخصیت، همدلی را تقویت می کند.
 • ارتباطات را با شناسایی راه های موثر برای تعامل با افراد مختلف بهبود می بخشد.
 • شخصیت های رنگی روابط را با ترویج درک و احترام متقابل تقویت می کند.
 • شناخت ویژگی های منحصر به فرد و نیازهای ارتباطی هر شخصیت رنگی منجر به روابط شخصی رضایت بخش تر و پایدارتر می شود.
آیا تست شخصیت هارتمن می تواند به رشد فردی کمک کند؟

مطمئناً تست شخصیت هارتمن، ابزاری قدرتمند برای رشد شخصی است. این بینش ارزشمندی را در مورد انگیزه‌های اصلی، نقاط قوت و زمینه‌هایی که ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد، ارائه می‌کند. با درک شخصیت رنگ غالب خود، افراد می توانند:

 • استراتژی‌های مناسب برای رشد شخصی که با ویژگی‌های ذاتی آن‌ها هماهنگ باشد، توسعه دهید.
 • نقاط ضعف یا نقاط کور شخصیت آنها را شناسایی کرده و روی آنها کار کنید.
 • برای دستیابی به یک زندگی رضایت بخش تر و متعادل تر، نقاط قوت طبیعی خود را پرورش دهید.
 • این خودآگاهی منجر به تلاش‌های هدفمندتر و مؤثرتر برای توسعه شخصی می‌شود.
محدودیت های تست شخصیت هارتمن چیست؟

در حالی که تست شخصیت هارتمن ابزار ارزشمندی است، اما محدودیت هایی دارد که باید به آنها اذعان کرد. درک این نکته ضروری است:

 • آزمون هارتمن رفتارهای پیچیده انسانی را به چهار دسته ساده می کند، که ممکن است طیف کامل شخصیت یک فرد را در بر نگیرد.
 • این بر اساس داده های خود گزارش شده است که می تواند تحت تأثیر خلق و خو، درک سؤالات یا تمایل فرد برای به تصویر کشیدن خود به شیوه ای خاص باشد.
 • آزمون هارتمن، باید به‌جای تحلیل قطعی یا جامع شخصیت فرد، به‌عنوان راهنمایی برای درک و رشد شخصی مورد استفاده قرار گیرد.
 • آگاهی از این محدودیت ها برای استفاده متعادل و واقع بینانه از نتایج آزمون بسیار مهم است.

منبع : https://taylorhartman.com

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

یک پاسخ

 1. چند وقت پیش تست شخصیت شناسی هارتمن رو انجام دادم و نتیجه‌ام آبی بود. خداییش همیشه فکر می‌کردم که شخصیتم قرمزه، چون آدمی هستم که به موفقیت و پیشرفت اهمیت می‌دم، اما بعد از انجام تست متوجه شدم که اهمیت بیشتری برای روابط شخصی و صمیمیت قائلم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *