تفاوت ohsas 18001 با iso 45001

تفاوت ohsas 18001 با iso 45001

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

در این راهنمای جامع از سایت مدیر منتور می خواهیم به بررسی تفاوت ohsas 18001 با iso 45001 بپردازیم.

اصلی ترین تفاوت ohsas 18001 با iso 45001 ، در رویکرد آنها به خطرات است: OHSAS 18001 واکنشی و ISO 45001 پیشگیرانه است.

تفاوت بین OHSAS 18001 وISO 45001 : راهنمای جامع

در چشم انداز در حال تحول سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS)، دو استاندارد به طور برجسته پروتکل ها و اقدامات درون سازمان ها را در سراسر جهان شکل داده اندکه عبارتند از OHSAS 18001 و ISO 45001. چنین چارچوب‌‌هایی در فرآیند کسب‌وکار نه تنها باعث اطمینان از انطباق با الزامات نظارتی می‌شود، بلکه برای افزایش رفاه نیروی کار نیز بسیار مهم هستند.

در مقاله فوق از سایت مدیر منتور به تفاوت‌ها، انتقال‌ها و تمایزات اساسی بین OHSAS 18001 و ISO 45001 می‌پردازد و نقشه راه روشنی را برای اجرای یک OHSMS مؤثر به سازمآن‌ها ارائه می‌دهد.

لطفا از پست مشارکت کارکنان در سازمان دیدن کنید.

آشنایی با OHSAS 18001

آشنایی با OHSAS 18001
آشنایی با OHSAS 18001

OHSAS 18001 که مخفف سری ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی است، یک استاندارد بریتانیایی برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد. استاندارد فوق برای کمک به سازمان ها در کنترل خطرات ایمنی و بهداشت شغلی توسعه یافته است که به طور گسترده در سطح جهانی به عنوان معیاری برای اقدامات بهداشتی و ایمنی پذیرفته شده است.

مقدمه ای بر ISO 45001

مقدمه ای بر ISO 45001
مقدمه ای بر ISO 45001

از سوی دیگر،ISO 45001 یک استاندارد بین المللی است که در مارس 2018 به اجرا درآمده است. استاندارد فوق برای جایگزینی OHSAS 18001 طراحی شده و رویکردی پویاتر و فعال تر را ارائه می دهد. ISO 45001 توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) ایجاد شده است که پذیرش و شناسایی گسترده تر در سراسر مرزهای بین المللی را تضمین می کند.

انتقال از OHSAS 18001 به ISO 45001

انتقال از OHSAS 18001 به ISO 45001 تحول قابل توجهی را در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می دهد. ISO 45001 چارچوبی را معرفی می‌کند که نه تنها عملیات‌های پیشگیری را شامل می‌شود، بلکه سلامت و ایمنی را در سیستم مدیریت کلی یک سازمان ادغام می‌کند و رویکرد جامع‌تری را برای سلامت و ایمنی محیط کار ایجاد خواهد کرد.

تفاوت های کلیدی بین OHSAS 18001 و ISO 45001

تفاوت های کلیدی بین OHSAS 18001 و ISO 45001
تفاوت های کلیدی بین OHSAS 18001 و ISO 45001
 1. ساختار و چارچوب

ISO 45001 ساختار سطح بالا (HLS) را اتخاذ کرده که در تمام استانداردهای سیستم مدیریت ISO مشترک می‌باشد. چنین ساختاری سازگاری و سهولت ادغام با سایر سیستم های مدیریتی مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 14001 (مدیریت محیطی) را تضمین می کند. OHSAS 18001 از این ساختار پیروی نمی کرد و همچنین ادغام با سایر استانداردها را فرایندی دست و پاگیرتر می کرد.

 1. مشارکت کارگران

یک تفاوت قابل توجه تاکید ISO 45001 بر مشارکت و مشاوره کارگران است. استاندارد فوق مستلزم آن است که کارگران به طور فعال در مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی مشارکت داشته باشند و فرهنگ ایمنی را از پایه ترویج دهند. OHSAS 18001 در حالی که مشارکت کارگران را در نظر گرفته ولی الزامی برای آن قرار نداده است.

 1. مدیریت ریسک و فرصت

ISO 45001 یک الزام صریح را برای سازمان ها معرفی می کند تا به طور فعال خطرات و فرصت های مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی و ارزیابی کنند. استاندارد فوق فراتر از کنترل خطرات است و شامل در نظر گرفتن موضوعات گسترده تری مانند نحوه سازماندهی کار، عوامل اجتماعی و سلامت روان می شود. OHSAS 18001 به طور محدود بر کنترل خطر مرتبط با حوادث و بیماری های احتمالی در سازمان متمرکز شده بود.

 1. رهبری و تعهد

ISO 45001 در مقایسه با OHSAS 18001 تاکید بیشتری بر تعهد رهبری و مدیریت دارد و مشخص می‌کند که مدیریت ارشد باید نقش فعال‌تری در OHSMS داشته باشد و اطمینان حاصل کند که سیاست‌های ایمنی و سلامت در فرآیندهای کسب‌وکار یکپارچه شده و با استراتژی استراتژیک همسو می‌شوند.

 1. زمینه سازمان

ایزو 45001 سازمان ها را ملزم می کند که زمینه‌ای را که در آن فعالیت می کنند، شامل عوامل خارجی و داخلی که بر عملکرد سلامت و ایمنی آن‌ها تأثیر می گذارد، در نظر بگیرند. چنین رویکردی می تواند شامل الزامات نظارتی، شرایط اجتماعی-اقتصادی و سایر عوامل مرتبط باشد. OHSAS 18001 صراحتاً به چنین دیدگاه گسترده ای نیاز نداشته است.

تفاوت ohsas 18001 با iso 45001 در یک نگاه

تفاوت ohsas 18001 با iso 45001 در یک نگاه
تفاوت ohsas 18001 با iso 45001 در یک نگاه
موضوع OHSAS 18001 ISO 45001
رویکرد واکنشی پیشگیرانه
تمرکز شناسایی خطرات و اقدامات اصلاحی ارزیابی و حذف خطرات
اهداف و عملکرد رعایت قوانین و مقررات بهبود مستمر
ساختار ساختار متفاوتی از استانداردهای ISO بر اساس ساختار سطح بالا (HLS) ISO
وضعیت فعلی منسوخ شده استاندارد فعلی

استفاده از تخصص کارشناسان مدیر منتور می تواند درک عمیق تری از تفاوت های ظریف بین دو استاندارد را تسهیل کند و به تصمیم گیری آگاهانه در مورد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کمک کند.

پیاده سازی ISO 45001: مراحل موفقیت

انتقال به ISO 45001 از OHSAS 18001 یا پیاده سازی آن به عنوان یک OHSMS جدید نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیق دارد. در اینجا مراحلی وجود دارد که سازمان ها باید برای اجرای موفق این انتقال در نظر بگیرند:

 1. درک استاندارد

سازمان ها باید با درک کامل الزامات ISO 45001 فرایند انتقال را شروع کنند. جلسات آموزشی، کارگاه ها و مشاوره با کارشناسان ISO می تواند بینش ارزشمندی را در مورد پیچیدگی های استاندارد ارائه دهد.

 1. تجزیه و تحلیل شکاف

انجام تجزیه و تحلیل شکاف برای مقایسه شیوه های فعلی OHSMS با الزامات ISO 45001 بسیار مهم است. چنین رویکردی به شناسایی مناطقی که نیاز به بهبود یا تغییر برای مطابقت با استاندارد جدید دارند کمک می کند.

 1. مشارکت رهبری

درگیر کردن مدیریت ارشد و اطمینان از تعهد آن‌ها برای ادغام OHSMS در جهت استراتژیک کسب و کار ضروری است. رهبری باید تعهد روشنی به سلامت و ایمنی نشان داده و منابع لازم را تخصیص دهد.

 1. مشارکت کارگران

پرورش فرهنگ ایمنی مستلزم مشارکت کارکنان در تمام سطوح در OHSMS است که شامل آموزش، مشاوره و مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری مرتبط با سلامت و ایمنی است.

 1. اسناد و مدارک و نگهداری سوابق

ISO 45001 مستلزم مستندسازی خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و معیارهای عملکرد است. سازمآن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فرآیندهای مستندسازی آن‌ها کارآمد و مطابق با الزامات استاندارد است.

 1. مدیریت ریسک

اجرای یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت ریسک شامل شناسایی خطرات بالقوه، ارزیابی ریسک ها و انجام اقدامات پیشگیرانه است که باید یک فرآیند مداوم با نظارت و بازنگری مستمر باشد.

 1. بهبود مستمر

ISO 45001 بر بهبود مستمر تاکید دارد. سازمان ها باید به طور منظم عملکرد OHSMS خود را بررسی کنند، به دنبال فرصت هایی برای بهبود باشند و تنظیمات لازم را انجام دهند.

دانش تخصصی کارشناسان مدیر منتور می‌تواند به پیمایش پیچیدگی‌های انتقال از OHSAS 18001 به ISO 45001  کمک کرده و فرآیندی روان و کارآمد را تضمین کند. با مشارکت کارشناسان و مشاوران مدیر منتور، سازمان ها می توانند به پشتیبانی ارزشمند در اجرای بهترین شیوه ها، بهینه سازی رویه های بهداشت و ایمنی شغلی و دستیابی به انطباق با آخرین استانداردها دسترسی داشته باشند.

افزایش ایمنی و بهداشت شغلی با ISO 45001

افزایش ایمنی و بهداشت شغلی با ISO 45001
افزایش ایمنی و بهداشت شغلی با ISO 45001

پذیرش ISO 45001 صرفاً یک تمرین انطباق با استانداردهای قبلی نیست بلکه نشان دهنده یک سرمایه گذاری استراتژیک در رفاه با ارزش ترین دارایی یک سازمان یعنی نیروی کار آن است. با افزایش ایمنی و سلامت شغلی (OHS )، سازمآن‌ها می‌توانند به طیف وسیعی از مزایایی دست یابند که فراتر از انطباق، تعالی عملیاتی و رشد پایدار در کسب‌وکار است.

 1. ایجاد فرهنگ ایمنی

یک اصل اساسی ISO 45001 ایجاد یک فرهنگ ایمنی قوی است که در تمام سطوح سازمان نفوذ می کند. این امر مستلزم ایجاد محیطی است که در آن ایمنی مسئولیت همه است، و در آن کارکنان قدرت شناسایی خطرات و کمک به کاهش آن‌ها را دارند. فرهنگ ایمنی قوی منجر به کاهش حوادث محل کار، افزایش مشارکت کارکنان و شهرت سازمانی مثبت تر می شود. مزایای فوق عبارتند از:

 1. مدیریت ریسک پیشگیرانه

ISO 45001 در مقابل واکنش صرف به حوادث پس از وقوع، تاکید زیادی بر شناسایی و مدیریت پیشگیرانه خطرات دارد. چنین رویکرد آینده نگری شامل درک کامل زمینه عملیاتی سازمان، از جمله شناسایی خطرات بالقوه، ارزیابی خطرات، و اجرای اقدامات کنترلی موثر است. مدیریت ریسک فعال نه تنها احتمال وقوع حوادث را کاهش داده، بلکه با به حداقل رساندن اختلالات، کارایی عملیاتی را نیز افزایش می دهد.

 1. انطباق قانونی و حاکمیت

یکی از مزایای کلیدی اجرای  ISO 45001 ، تسهیل در رعایت الزامات قانونی و مقرراتی است. این استاندارد از سازمآن‌ها می‌خواهد که الزامات قانونی قابل اجرا را شناسایی کرده و اطمینان حاصل کنند که OHSMS آن‌ها با این تعهدات هماهنگ است. این نه تنها به اجتناب از مجازات‌ها و مسئولیت‌های قانونی کمک می‌کند، بلکه حاکمیت و مسئولیت‌پذیری را در سازمان تقویت می‌کند.

 1. یکپارچه سازی با سایر سیستم های مدیریت

ساختار سطح بالا (HLS) ISO 45001 یکپارچگی با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ISO مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 14001 (مدیریت زیست محیطی) را امکان پذیر می کند. رویکرد یکپارچه به سازمان ها اجازه می دهد تا یک سیستم مدیریتی را ایجاد کنند که کارایی را افزایش داده، تلاش های تکراری را کاهش و دیدی جامع از عملکرد سازمانی ارائه می دهد.

 1. افزایش اعتماد ذینفعان

پایبندی به یک استاندارد بین المللی شناخته شده مانند ISO 45001 به طور قابل توجهی اعتماد سهامداران از جمله مشتریان، سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی را افزایش می دهد. نشان دادن تعهد به بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی می تواند یک تمایز کلیدی در بازارهای رقابتی باشد و اعتماد و وفاداری را در بین مشتریان و سایر ذینفعان تقویت کند.

 1. بهبود مستمر و نوآوری

ISO 45001 بر اساس اصل بهبود مستمر ساخته شده است و سازمان ها را تشویق می کند تا به طور منظم عملکرد OHS خود را ارزیابی کرده و به دنبال فرصت هایی برای بهبود باشند که نه تنها انطباق مداوم با استاندارد را تضمین می کند، بلکه فرهنگ نوآوری را نیز تقویت می‌کند و فضایی را برای کارکنانی که به طور مداوم به دنبال راه های بهتر، ایمن تر و کارآمدتر برای کار هستند را فراهم می کند.

پیاده سازی ISO 45001: یک رویکرد استراتژیک

پیاده سازی ISO 45001: یک رویکرد استراتژیک
پیاده سازی ISO 45001: یک رویکرد استراتژیک

برای سازمآن‌هایی که از OHSAS 18001 به ISO 45001 تغییر استاندارد می‌دهند و یا سازمآن‌هایی که برای اولین بار OHSMS را پیاده‌سازی می‌کنند، تغییر فوق نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک، تعهد و تلاش مستمر است. در اینجا ملاحظات اضافی برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز وجود دارد که عبارتند از:

 1. تطبیق OHSMS برای سازمان

در حالی که ISO 45001 چارچوب جامعی را ارائه می دهد، تنظیم OHSMS با نیازها، اندازه و زمینه خاص سازمان ضروری است که شامل در نظر گرفتن ماهیت کار، بخش صنعت و ریسک‌ها و فرصت‌های خاص مرتبط با سازمان است.

 1. آموزش و شایستگی

حصول اطمینان از اینکه کارکنان در همه سطوح دانش و مهارت های لازم را دارند برای اجرای موثر OHSMS بسیار مهم است. فرایند فوق ممکن است شامل برنامه های آموزشی رسمی، آموزش در حین کار و فرصت های توسعه حرفه ای مستمر باشد. شایستگی در OHS یک عامل مهم در کاهش حوادث محل کار و ترویج یک محیط کار ایمن است.

 1. ارتباط و آگاهی

ارتباطت موثر کلید اجرای موفق ISO 45001 است که شامل برقراری ارتباط منظم خط‌مشی‌ها، اهداف و عملکرد OHS نسبت به همه ذینفعان و همچنین تقویت یک گفتگوی باز می‌باشد، همچنین در آن کارکنان احساس راحتی کرده تا نگرانی‌های خود را گزارش و بهبودهایی را پیشنهاد دهند.

 1. نظارت و اندازه گیری عملکرد

ایجاد مکانیسم های قوی برای نظارت و اندازه گیری عملکرد OHS برای اطمینان از موثر بودن OHSMS و دستیابی به نتایج مورد نظر آن ضروری است. چنین مکانیسمی شامل تنظیم شاخص‌های عملکرد شفاف، انجام ممیزی‌ها و بازبینی‌های منظم و انجام اقدامات اصلاحی در صورت لزوم است.

 1. بررسی مدیریت و مشارکت رهبری

مدیریت ارشد باید به طور فعال در OHSMS مشارکت داشته باشد و رهبری و تعهد به سلامت و ایمنی شغلی را نشان دهد. بررسی های منظم مدیریت، فرصتی را برای ارزیابی عملکرد کلی OHSMS، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تخصیص منابع به مناطقی که بیشترین نیاز را دارند، فراهم می کند.

استراتژی های اجرای موثر ISO 45001

استراتژی های اجرای موثر ISO 45001
استراتژی های اجرای موثر ISO 45001

اجرای موثر ISO 45001 در یک سازمان نیازمند یک رویکرد استراتژیک و جامع است. استراتژی هایی وجود دارد که سازمان ها می توانند برای اطمینان از انتقال آرام و ادغام موفقیت آمیز استاندارد در عملیات خود استفاده کنند که عبارتند از:

 1. ایجاد یک بنیاد قوی

اولین قدم در اجرای موفقیت آمیز ISO 45001 ایجاد یک پایه قوی است که شامل به دست آوردن درک عمیق از الزامات استاندارد و نحوه اعمال آن‌ها در زمینه‌های خاص سازمان است. در صورت وجود OHSMS در سازمان انجام یک بازنگری اولیه و شناسایی شکاف‌های بین شیوه‌های فعلی و الزامات ISO 45001 بسیار مهم است .

 1. تعهد رهبری و تضمین تعهد

تعهد رهبری برای موفقیت هر سیستم مدیریتی بسیار مهم است. مدیریت ارشد باید به طور کامل درگیر و متعهد به فرآیند اجرا باشند. تعهد فوق شامل ارائه رهبری روشن، تنظیم سلامت و ایمنی به عنوان ارزش های اصلی در فرهنگ سازمان، تخصیص منابع لازم و مشارکت فعال در فرآیندهای OHSMS است.

 1. تدوین برنامه اجرای استراتژیک

یک برنامه پیاده سازی استراتژیک برای هدایت سازمان در مسیر گذار ضروری است. در طرح فوق باید اهداف، جدول زمانی، مسئولیت ها و منابع مورد نیاز برای هر مرحله از اجرا را مشخص کنند. همچنین باید شامل استراتژی هایی برای مدیریت تغییر باشد، زیرا پذیرش ISO 45001 ممکن است به تغییرات قابل توجهی در فرآیندها، فرهنگ و رفتار سازمانی نیاز داشته باشد.

 1. توانمندسازی و مشارکت دادن کارکنان

مشارکت کارکنان یک اصل کلیدی ISO 45001 است. سازمان ها باید مکانیسم هایی ایجاد کنند تا اطمینان حاصل شود که همه کارکنان در OHSMS درگیر هستند. مکانیسم فوق شامل مشارکت آن‌ها در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، فرآیندهای تصمیم گیری، و توسعه سیاست ها و اهداف ایمنی و بهداشت می باشد. توانمندسازی کارکنان برای مشارکت در OHS می تواند به طور قابل توجهی اثربخشی OHSMS را افزایش دهد.

 1. آموزش و ایجاد صلاحیت

آموزش برای اطمینان از اینکه همه پرسنل مسئولیت های OHS خود را درک می کنند و برای انجام آن‌ها صلاحیت دارند بسیار مهم است. سازمآن‌ها باید یک برنامه آموزشی جامع را ایجاد کنند که به نیازهای خاص نقش‌های مختلف در سازمان رسیدگی می‌کند. آموزش باید الزامات ISO 45001، شناسایی و کاهش خطر، واکنش اضطراری و هر موضوع خاص OHS مربوط به عملیات سازمان را پوشش دهد.

 1. اجرای کنترل های عملیاتی

کنترل های عملیاتی برای مدیریت موثر خطرات OHS ضروری بوده که شامل توسعه و اجرای روش‌ها و شیوه‌هایی است که برای جلوگیری از حوادث و بیماری‌های بهداشتی طراحی شده‌اند. کنترل ها باید بر اساس سلسله مراتب باشد، از حذف خطرات در صورت امکان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود.

 1. نظارت، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

نظارت و اندازه گیری منظم عملکرد OHSMS برای اطمینان از اثربخشی آن ضروری است. نظارت شامل ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs)، انجام ممیزی داخلی و بررسی عملکرد OHSMS است. ارزیابی عملکرد به سازمان این امکان را می دهد که زمینه های بهبود را شناسایی و تصمیمات آگاهانه ای در مورد مدیریت OHS بگیرند.

 1. بهبود مستمر

بهبود مستمر یک اصل اصلی ISO 45001 است. سازمان ها باید فرآیندهایی را برای شناسایی فرصت های بهبود، اجرای تغییرات لازم و ارزیابی اثربخشی آن تغییرات ایجاد کنند که مستلزم یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت OHS و تمایل به یادگیری از حوادث، ممیزی ها و سایر مکانیسم های بازخورد است.

نتیجه گیری

نتیجه گیری
نتیجه گیری

به طور خلاصه، ISO 45001 و OHSAS 18001 به طور قابل توجهی در رویکرد و الزامات خود برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی متفاوت هستند. ISO 45001، با پذیرش ساختار سطح بالا، بر یکپارچگی با سایر سیستم های مدیریتی تأکید می کند و تأکید بیشتری بر مشارکت کارکنان، مدیریت ریسک فعال، مشارکت رهبری، و در نظر گرفتن زمینه وسیع تر سازمان دارد.

در مقابل، OHSAS 18001 از رویکرد واکنشی تری پیروی می کند که در درجه اول بر شناسایی ریسک و انطباق با مقررات تمرکز دارد. ISO 45001 نشان دهنده استاندارد فعلی است و چارچوب جامع تر و فعال تر را برای سازمان ها ارائه می دهد تا سلامت و ایمنی شغلی را به طور موثر مدیریت کنند.

هنگام بررسی تفاوت‌های بین OHSAS 18001 و ISO 45001، توصیه می‌شود با کارشناسان و مشاوران مدیر منتور راهنمایی و همکاری کنید. مشاوران مدیر منتور توصیه های مناسب و بینش های تخصصی متناسب با نیازهای فردی را ارائه می دهند.

سوالات متداول

 • تفاوت اصلی بین OHSAS 18001 و ISO 45001 چیست؟

تفاوت اصلی بین OHSAS 18001 و ISO 45001 در رویکرد و ساختار آن‌ها نسبت به سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) نهفته است. ISO 45001 که آخرین استانداردی است که رویکردی پویاتر و فعال تر را برای مدیریت خطرات ایمنی و بهداشت شغلی در یک سازمان معرفی می کند.

استاندارد فوق بر مشارکت بیشتر کارگران، دیدگاه گسترده تر در مورد مدیریت ریسک تاکید می کند و به دلیل ساختار سطح بالا (HLS) به گونه ای ساختار یافته است که به طور یکپارچه با سایر استانداردهای مدیریت ISO ادغام شود.

 • مشارکت کارگران در OHSAS 18001 و ISO 45001 چگونه متفاوت است؟

درOHSAS 18001، سازمان ها را به مشارکت کارگران ترغیب می کند اما نه به صراحتی که در ISO 45001 مطرح می‌شود.استانداردISO 45001  تاکید قابل توجهی بر مشارکت فعال کارگران در همه سطوح در توسعه، اجرا، و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دارد. رویکرد مشارکتی فوق برای تقویت فرهنگ ایمنی و اطمینان از اینکه فرآیندهای بهداشت و ایمنی مؤثرتر و متناسب با نیازهای واقعی و خطرات تجربه شده توسط کارگران، طراحی شده است.

 • نقش رهبری در ISO 45001 در مقایسه با OHSAS 18001 چیست؟

تعهد رهبری و مدیریت در ISO 45001 نسبت به OHSAS 18001 اهمیت بیشتری دارد.  ISO 45001 مدیریت ارشد را ملزم می‌کند که نقش فعالی در OHSMS داشته باشد و مسائل بهداشتی و ایمنی را در استراتژی کلی کسب‌وکار ادغام کند.

استاندارد ISO 45001 مشخص می‌کند که مدیران باید رهبری و تعهد خود را نسبت به OHSMS نشان دهند و فراتر از اطمینان ناشی از انطباق، ارتقاء و حمایت فعالانه از فرهنگ سلامت و ایمنی مثبت در سازمان باشد.

 • چگونه رویکرد مدیریت ریسک بین این دو استاندارد متفاوت است؟

ISO 45001 رویکرد گسترده تری را برای مدیریت ریسک در مقایسه با OHSAS 18001 اتخاذ می کند. در حالی که OHSAS 18001 بر شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک متمرکز است، ISO 45001 این امر را با ملزم کردن سازمان ها به شناسایی و مدیریت فعال نه تنها ریسک ها، بلکه همچنین فرصت هایی که می توانند بر آن تأثیر بگذارند، گسترش می دهد.

OHSMS شامل در نظر گرفتن نحوه سازماندهی کار، عوامل اجتماعی، و اینکه چگونه این عوامل می توانند بر سلامت جسمی و روانی کارگران تأثیر بگذارند، می شود و در نتیجه دیدگاهی جامع تر از سلامت و ایمنی اتخاذ می شود.

 • مزایای انتقال از OHSAS 18001 به ISO 45001 چیست؟

انتقال از OHSAS 18001 به ISO 45001 چندین مزیت را ارائه می‌دهد، از جمله افزایش شناسایی جهانی به دلیل وضعیت ISO 45001 به عنوان یک استاندارد بین‌المللی. این انتقال همچنین به لطف ساختار سطح بالا، یکپارچگی قوی‌تر OHSMS با سایر سیستم‌های مدیریتی را تشویق می‌کند. علاوه بر این، تمرکز ISO 45001 بر مشارکت کارکنان، تعهد رهبری، و رویکردی فعال به مدیریت ریسک، به فرهنگ ایمنی و سلامت قوی‌تر و مؤثرتر در سازمآن‌ها کمک می‌کند.

 • مراحل کلیدی برای سازمان هایی که از OHSAS 18001 به ISO 45001 منتقل می شوند چیست؟

سازمآن‌هایی که از OHSAS 18001 به ISO 45001 انتقال می‌یابند باید با تجزیه و تحلیل شکاف بین دو استاندارد کار را شروع کنند تا تفاوت‌های بین OHSMS فعلی خود و الزامات ISO 45001 را شناسایی کنند. پس از آن، توسعه یک برنامه اجرایی که جدول‌های زمانی، مسئولیت‌ها و منابع را مشخص می‌کند، بسیار مهم است. درگیر کردن رهبری و اطمینان از مشارکت کارگران در طول فرآیند برای یک انتقال موفق ضروری است. نظارت، بازنگری و بهبود مستمر بر اساس بازخورد و نتایج ممیزی تضمین می کند که OHSMS موثر و مطابق با ISO 45001 باقی می ماند.

اطلاعات جامع

بخش توضیح
آشنایی با  OHSAS 18001 OHSAS 18001 برای کمک به سازمآن‌ها در کنترل خطرات ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد شد و به عنوان معیاری برای اقدامات بهداشتی و ایمنی در سطح جهانی عمل می‌کند.
مقدمه ای بر  ISO 45001 ISO 45001 برای ارائه رویکردی پویاتر و فعال تر به مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با پذیرش گسترده تر به دلیل توسعه آن توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) طراحی شده است.
انتقال از OHSAS 18001 به ISO 45001 این گذار بر رویکرد یکپارچه‌تر و پیشگیرانه‌تر به سلامت و ایمنی تاکید می‌کند، که فراتر از انطباق به ارتقای رفاه کلی سازمان است.
تفاوت های کلیدی بین OHSAS 18001 و ISO 45001 ISO 45001 یک ساختار سطح بالا را برای ادغام آسان تر با سایر استانداردها معرفی می کند، بر مشارکت کارگران تأکید می کند و رویکرد گسترده تری را برای مدیریت ریسک در میان سایر به روز رسانی ها اتخاذ می کند.
پیاده سازی ISO 45001: مراحل موفقیت گام‌های دقیق برای هدایت سازمآن‌ها از طریق اجرای موفقیت‌آمیزISO 45001، که بر اهمیت رهبری، مشارکت کارگران و رویکرد ساختاریافته برای انتقال تاکید دارد.
افزایش ایمنی و بهداشت شغلی با ISO 45001 مزایای استراتژیک اجرایISO 45001، از جمله فرهنگ ایمنی افزایش یافته، کارایی عملیاتی و اعتماد ذینفعان را مورد بحث قرار می دهد.
استراتژی های اجرای موثر ISO 45001 استراتژی هایی را برای سازمان ها ارائه می دهد تا به طور مؤثر ISO 45001 را در عملیات خود ادغام کنند و بر اهمیت رهبری، مشارکت کارکنان و فرهنگ بهبود مستمر تأکید دارد.

 

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *