خرید آهن آلات زیر قیمت بازار فقط امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

خرید آهن آلات زیر قیمت بازار فقط امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

امروز از سایت مدیر منتور خرید آهن آلات زیر قیمت بازار فقط امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 با شما خواهیم بود.

امکان استعلام قیمت لحظه و ارسال صورت وجود دارد.

 

تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۴,۲۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۵,۲۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۶,۲۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۷,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۹,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۲۸,۹۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۷,۹۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۷,۵۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۷,۵۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۷,۶۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۷,۶۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۷,۶۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۷,۶۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۷,۶۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۷,۶۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۷,۶۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰۰‏
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۴۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)‎-۵۰۰‏
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۳۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۳۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۳۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۳۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۳۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰۰‏
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰۰‏
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۴۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۴۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۴۷,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۴۷,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۴۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۴۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۴۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
سیم آرماتور ۳ و ۴ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو حرارتی ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو زیگزاگ ۳۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو خاموت ۸ ۳۳,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت ۱۰ ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۳۰,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۳۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۳۰,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *