شاخص کلیدی عملکرد منابع انسانی

شاخص کلیدی عملکرد منابع انسانی

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

در این راهنمای جامع از سایت مدیر منتور قصد بررسی شاخص کلیدی عملکرد منابع انسانی را داریم.

شاخص کلیدی عملکرد منابع انسانی (HR KPIs) به شما کمک خواهند کرد عملکرد نیروی کار خود را اندازه‌گیری کنید. این شاخص‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند جذب، حفظ، بهره‌وری و رضایت کارکنان مورد استفاده قرار گیرند.

مقدمه ای بر شاخص های کلیدی عملکرد در منابع انسانی

در چشم‌انداز کسب ‌وکار رقابتی امروز، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (HR) نقشی اساسی در پیشبرد موفقیت سازمان ایفا می‌کند. برای شناخت مؤثر در این زمینه‌ پیچیده، متخصصان منابع انسانی باید از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده کنند، که ابزارهای حیاتی برای اندازه‌گیری، ارزیابی و افزایش اثربخشی فرآیندها و نتایج منابع انسانی هستند.

این راهنمای جامع از سایت مدیر منتور به هسته KPI های منابع انسانی می پردازد و نگرش‌ و استراتژی‌هایی را برای بهینه سازی عملکرد نیروی کار ارائه می دهد، همچنین به سازمان شما کمک قابل توجهی در رسیدن به اهداف کلی سازمان می‌کند.

پنج نیروی پورتر چیست؟

تعریف شاخص های کلیدی منابع انسانی: یک رویکرد استراتژیک

تعریف شاخص های کلیدی منابع انسانی: یک رویکرد استراتژیک
تعریف شاخص های کلیدی منابع انسانی: یک رویکرد استراتژیک

KPIهای منابع انسانی معیارهای کمی هستند که بینش روشنی را در مورد اثربخشی عملکردهای مختلف منابع انسانی ارائه می دهند. این شاخص ها برای اندازه گیری جنبه های خاص عملکرد کارکنان، حفظ و مشارکت کلی در سازمان طراحی شده اند. با همسوسازی استراتژیک شاخص های کلیدی منابع انسانی با اهداف تجاری، سازمان ها می توانند از یک رویکرد منسجم برای دستیابی به اهداف خود اطمینان حاصل کنند.

اهمیت KPIهای منابع انسانی در استراتژی سازمانی

KPIهای منابع انسانی فراتر از اعداد هستند. آنها در شکل دادن به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک حیاتی هستند. با تجزیه و تحلیل این شاخص‌ها، سازمان‌ها می‌توانند نقاط قوت را شناسایی کنند، مواردی را که نیاز به بهبود دارند مشخص کنند و استراتژی‌های هدفمند را برای بهبود عملکرد پیاده‌سازی کنند. این رویکرد مبتنی بر داده تضمین می‌کند که تلاش‌های منابع انسانی نه تنها مؤثر هستند، بلکه با چشم‌انداز سازمانی گسترده‌تر همسو هستند.

کارشناسان مدیر منتور بینش و تخصص ارزشمندی را در KPIهای منابع انسانی به ارمغان می‌آورند و به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های خود را اصلاح کنید و جنبه‌های مختلف عملکرد و مشارکت کارکنان را بهبود بخشید.

لطفا از پست بوم مدل کسب و کار دیدن کنید.

KPIهای کلیدی منابع انسانی برای نظارت و چرایی اهمیت آنها

KPIهای کلیدی منابع انسانی برای نظارت و چرایی اهمیت آنها
KPIهای کلیدی منابع انسانی برای نظارت و چرایی اهمیت آنها

نرخ جابجایی کارکنان یک KPI بسیار مهم است که میزان خروج کارکنان از سازمان را اندازه گیری می کند. نرخ بالای گردش مالی می تواند نشان دهنده مسائل اساسی مانند نارضایتی از شرایط کاری، کمبود فرصت های رشد یا مدیریت ناکارآمد باشد. نظارت و پرداختن به این KPI می‌تواند منجر به بهبود استراتژی‌های حفظ و ایجاد نیروی کار پایدارتر و متعهد شود.

رضایت و مشارکت کارکنان: قلب بهره وری

رضایت و مشارکت کارکنان از شاخص های حیاتی روحیه و بهره وری در محیط کار می‌باشد. نظرسنجی‌های منظم و مکانیسم‌های بازخورد می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد نگرش‌ها و سطح تعهد کارکنان ارائه دهد. سازمان‌هایی که این جنبه ها را در اولویت قرار می دهند، تمایل دارند نیروی کار با انگیزه، مولد و وفادارتری داشته باشند.

اثربخشی آموزش: سرمایه گذاری در رشد کارکنان

ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی برای اطمینان از اینکه کارکنان در حال توسعه مهارت ها و دانش لازم هستند بسیار ضروری است. KPI می تواند به سازمان ها کمک کند تا استراتژی های آموزشی خود را برای به حداکثر رساندن نتایج یادگیری تنظیم کنند و اطمینان حاصل کنند که نیروی کار آنها برای مقابله با چالش های فعلی و آینده مجهز و توانا است.

میزان غیبت: معیاری از محیط محل کار

میزان غیبت یک شاخص گویا از سلامت محیط کار است. غیبت بیش از حد می تواند نشانه مسائلی مانند فرسودگی شغلی کارکنان، تعادل نامناسب بین کار و زندگی و یا شرایط کاری نامطلوب باشد. پرداختن به این مسائل می‌تواند منجر به جذب نیروی کار بیشتر شود.

فعالیت های کلیدی در بوم کسب و کار چیست؟

استفاده از شاخص های کلیدی منابع انسانی برای تصمیم گیری استراتژیک

استفاده از شاخص های کلیدی منابع انسانی برای تصمیم گیری استراتژیک
استفاده از شاخص های کلیدی منابع انسانی برای تصمیم گیری استراتژیک

گنجاندن KPI های منابع انسانی در شیوه های مدیریت منظم، سازمان ها را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر داده اتخاذ کنند. این بینش‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی استراتژیک، توسعه سیاست، و تخصیص منابع را راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که تلاش‌های منابع انسانی با اهداف سازمانی همسو هستند.

رویکرد مشارکتی مدیر منتور اجرای سفارشی و مؤثر HR KPI را تضمین می‌کند و تلاش‌های شما را با اهداف گسترده‌تر سازمان‌تان همسو می‌کند. مشاوران مدیر منتور به شما در نظارت و تفسیر معیارهای کلیدی کمک می کنند و به شما این امکان را می دهند که تصمیمات آگاهانه بگیرید و به طور مداوم استراتژی های منابع انسانی خود را برای موفقیت بلندمدت اصلاح کنید. با پشتیبانی مدیر منتور، می‌توانید نیروی کار مولدتر و متعهدتری ایجاد کنید و در عین حال مزیت رقابتی را در محیط کسب و کار پویای امروز حفظ کنید.

بهبود مستمر: مسیر تعالی

نظارت و تجزیه و تحلیل منظم KPI (شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی)، فرهنگ بهبود مستمر را در سازمان تقویت می کند. با شناسایی روندها و الگوها، سازمان‌ها می‌توانند به طور فعال به چالش‌ها بپردازند، با شرایط متغیر سازگار شوند و به طور مداوم استراتژی های منابع انسانی خود را برای دستیابی به عملکرد بهینه اصلاح کنند.

ادغام KPIهای منابع انسانی با استراتژی کلی کسب و کار

برای به حداکثر رساندن تأثیر  KPIهای منابع انسانی، همسو کردن آنها با اهداف کلی کسب و کار بسیار مهم است. این همسویی تضمین می‌کند که ابتکارات منابع انسانی مستقیماً به موفقیت سازمان کمک کند و رویکردی واحد برای دستیابی به اهداف استراتژیک را ایجاد کند.

ایجاد نیروی کار مشارکتی و آگاه

با به اشتراک گذاری شفاف KPI های مختلف منابع انسانی با کارکنان، سازمان‌ها می‌توانند حس همکاری و مسئولیت پذیری مشترک را تقویت کنند. این اشتراک‌گذاری کارکنان را تشویق می‌کند تا نقش خود را در دستیابی به اهداف سازمانی درک کنند و آنها را تشویق می‌کند تا به طور مؤثر در این امر مشارکت کنند.

پیشبرد استعدادیابی: KPI بحران منابع انسانی

یکی از مهمترین شاخص‌های کلیدی در جذب استعداد، کیفیت استخدام است. این معیار سهم کارکنان جدید در موفقیت سازمان را با در نظر گرفتن عواملی مانند عملکرد، تناسب فرهنگی و حفظ ارزشیابی افزایش می‌دهد. استخدام‌های با کیفیت بالا می تواند به طور چشمگیری رشد و نوآوری یک سازمان را تسریع کند و این KPI را به سنگ بنای برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی تبدیل کند.

زمان برای استخدام: ساده کردن فرآیندهای استخدام

بازه زمانی برای استخدام، کارایی فرآیند استخدام را از ارسال اولیه شغل تا پذیرش یک پیشنهاد را اندازه‌گیری می‌کند. زمان کوتاه‌تر برای استخدام اغلب نشان‌دهنده فرآیند استخدام کارآمدتر است و به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا به سرعت استعدادها را شناسایی کرده و بهره‌وری را حفظ کنند.

نسبت های تنوع: بازتاب نیروی کار فراگیر

در محیط کسب ‌وکار جهانی امروز، نسبت‌های تنوع شغلی به یک KPI ضروری منابع انسانی تبدیل شده است. این نسبت‌ها، بینش های مختلفی را درباره گروه‌های جمعیتی مختلف در نیروی کار فراهم می‌کنند. اولویت دادن به تنوع نه تنها فرهنگ فراگیرتر را تقویت می کند، این دیدگاه‌های متنوع باعث خلاقیت و افزایش قدرت حل مسئله در سازمان می‌شود.

گنجاندن ابتکارات: فراتر از اعداد

در حالی که نسبت‌های تنوع قابل اندازه‌گیری هستند، تأثیر طرح‌های گنجانیده شده، اغلب فراتر از اعداد است. این ابتکارات، با هدف ایجاد یک محیط کاری دلپذیر و حمایت‌کننده برای همه کارکنان، برای حفظ استعدادهای متنوع و استفاده از پتانسیل کامل آنها ضروری است.

معیارهای عملکرد کارکنان: همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی

معیارهای عملکرد کارکنان در همسوسازی اهداف فردی کارکنان با اهداف گسترده تر سازمان بسیارحیاتی است. این معیارها مدیران را قادر می سازد تا عملکرد را به طور منصفانه و پیوسته ارزیابی کنند و مبنایی را برای بازخورد، توسعه و شناسایی فراهم کنند.

بازخورد 360 درجه: دیدگاهی جامع از عملکرد

سیستم‌های بازخورد 360 درجه، نمای جامعی از عملکرد یک کارمند ارائه می‌دهند که بازخوردی از همتایان، زیردستان و سرپرستان را در بر می‌گیرد. این رویکرد کل نگر باعث پرورش ارزیابی عملکرد، فرهنگ پاسخگویی و بهبود مستمر می‌شود.

استفاده از فناوری در مدیریت KPI منابع انسانی

استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل منابع انسانی، شیوه مدیریت و همچنین تفسیر  KPIهای منابع انسانی سازمان‌ها را متحول کرده است. این ابزارها متخصصان منابع انسانی را قادر می‌سازد تا مجموعه داده های بزرگ را تجزیه و تحلیل کنند، روندها را آشکار کرده و نیازهای آینده نیروی کار را پیش بینی کنند و از این طریق تصمیم گیری‌های استراتژیک را انجام دهند.

گزارش خودکار: افزایش کارایی و دقت

سیستم‌های گزارش‌دهی خودکار فرآیند جمع‌آوری و ارائه داده‌های KPI منابع انسانی را ساده می‌کنند و اطمینان می‌دهند که مدیران به اطلاعات دقیق در زمان درست دسترسی دارند. این اتوماسیون احتمال خطای انسانی را کاهش می دهد و متخصصان منابع انسانی را آزاد می کند تا روی وظایف استراتژیک تمرکز کنند.

روندهای آینده در شاخص های کلیدی منابع انسانی: آماده شدن برای چالش های فردا

آینده شاخص های کلیدی منابع انسانی در تجزیه و تحلیل پیش بینی‌ها نهفته است، که از داده های تاریخی برای پیش بینی روندهای آینده استفاده می کند. این رویکرد می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا چالش‌هایی مانند کمبود استعداد یا تغییر در مشارکت کارکنان را پیش‌بینی کنند و به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا به طور فعال استراتژی‌هایی را برای رسیدگی به آنها توسعه دهند.

ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای منابع انسانی

ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای منابع انسانی
ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای منابع انسانی

هوش مصنوعی (AI) قرار است نقش مهمی در منابع انسانی ایفا کند. هوش مصنوعی می‌تواند به تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های پیچیده، شناسایی الگوها و حتی ارائه توصیه‌هایی برای بهبود شاخص‌های عملکرد منابع انسانی کمک کند. پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی بخش‌های منابع انسانی را قادر می‌سازد تا پاسخگوتر و استراتژیک‌تر باشند.

افزایش رفاه کارکنان: یک هدف استراتژیک برای منابع انسانی

تعادل بین کار و زندگی جزء حیاتی در رفاه و بهره وری کارکنان است. شاخص های کلیدی منابع انسانی متمرکز بر تعادل کار و زندگی، مانند استفاده از ساعات کاری انعطاف پذیر و رضایت کارکنان از ترتیبات کاری، ضروری هستند. این معیارها به سازمان ها کمک می کند تا محیطی حمایتی را ایجاد کرده که منجر به رضایت شغلی بالاتر و کاهش نرخ فرسودگی شغلی می شود.

برنامه های سلامت روان و تندرستی: اندازه گیری تأثیر برنامه

اثربخشی برنامه های سلامت روان و تندرستی یکی دیگر از  KPI‌های حیاتی HR است. با ارزیابی نرخ مشارکت و بازخورد کارکنان، سازمان ها می توانند موفقیت این ابتکارات را بسنجند و تنظیمات لازم را برای حمایت از رفاه ذهنی و عاطفی نیروی کار خود انجام دهند.

نظرسنجی منظم کارکنان: درک شرایط نیروی کار

نظرسنجی های منظم کارکنان یک ابزار ارزشمند برای تیم های منابع انسانی است. این نظرسنجی ها بینش مستقیمی در مورد رضایت کارکنان، مشارکت و زمینه های بهبود را ارائه می دهد. با تجزیه و تحلیل این بازخورد، سازمان‌ها می‌توانند تنظیمات مبتنی بر داده‌ها را در استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های منابع انسانی خود انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که نیازها و انتظارات در حال تغییر نیروی کار خود را برآورده می‌کنند.

اثربخشی حلقه بازخورد: بستن شکاف ارتباطی

اثربخشی حلقه بازخورد در فرآیندهای منابع انسانی یک KPI حیاتی است. این معیار ارزیابی می‌کند که چگونه بازخورد کارکنان جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل می‌شود و در نهایت چگونه با آن برخورد می‌شود. یک حلقه بازخورد قوی نشان دهنده تعهد سازمان به بهبود مستمر و مشارکت کارکنان است.

نتیجه گیری

نتیجه گیری
نتیجه گیری

در نتیجه، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در منابع انسانی نقش مهمی در ارزیابی و بهبود جنبه‌های مختلف عملکرد، حفظ و مشارکت کارکنان در یک سازمان دارند. با همسویی این معیارها با اهداف تجاری، سازمان ها می توانند تصمیمات استراتژیک را بر اساس بینش های مبتنی بر داده اتخاذ کنند.

KPIهای کلیدی منابع انسانی، مانند نرخ جابجایی، رضایت کارکنان، اثربخشی آموزش و غیبت کارکنان اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا زمینه‌های بهبود را شناسایی کرده و استراتژی‌های هدفمند را برای ایجاد نیروی کار متعهدتر و سازنده‌تر پیاده‌سازی کنند.

گنجاندن این KPIها در شیوه‌های مدیریت منظم تضمین می‌کند که تلاش‌های منابع انسانی با اهداف سازمانی گسترده‌تر همسو می‌شوند و در نهایت به موفقیت و پایداری کسب‌وکار کمک می‌کنند.

وقتی صحبت از شاخص‌های کلیدی عملکرد منابع انسانی می‌شود، توصیه می‌کنیم به دنبال راهنمایی و همکاری با کارشناسان و مشاوران مدیر منتور باشید. آنها توصیه های تخصصی متناسب با نیازهای فردی را ارائه می دهند و اطمینان حاصل می‌کنند که شما تصمیمات آگاهانه را اخذ کرده و عملکرد منابع انسانی را بهینه می‌کنید.

سوالات متداول

  • شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در منابع انسانی چیست؟

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) در منابع انسانی معیارهایی هستند که برای ارزیابی و بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت های منابع انسانی استفاده می شوند. آنها به عنوان یک معیار قابل سنجش عمل می‌کنند که تیم های منابع انسانی برای ردیابی و تجزیه و تحلیل عملکردهای مختلف منابع انسانی در یک سازمان استفاده می‌کنند.

KPIها در منابع انسانی به طور خاص برای ارزیابی عملکرد کارکنان، اثربخشی فرآیندهای منابع انسانی و مشارکت کلی بخش منابع انسانی در اهداف سازمانی طراحی شده‌اند.

  • چرا KPIهای منابع انسانی برای موفقیت کسب و کار مهم هستند؟

KPI های منابع انسانی برای موفقیت کسب و کار بسیار مهم هستند زیرا داده های عینی را برای تصمیم گیری آگاهانه ارائه می‌دهند. آنها به شناسایی زمینه های بهبود در فرآیندهای منابع انسانی کمک می‌کنند، استراتژی های منابع انسانی را با اهداف تجاری همسو می‌کنند و کارایی کلی نیروی کار را افزایش می‌دهند.

با ردیابی این شاخص‌ها، سازمان‌ها می‌توانند رضایت کارکنان را بهبود بخشند، نرخ گردش مالی را کاهش دهند و بهره وری را افزایش دهند که در نهایت به نتیجه نهایی کمک می‌کند.

  • چگونه KPIهای منابع انسانی می‌توانند عملکرد کارکنان را بهبود بخشند؟

شاخص های کلیدی منابع انسانی می‌توانند عملکرد کارکنان را با ارائه بینشی در مورد بهره وری فردی و تیمی به طور قابل توجهی بهبود بخشند. آنها به مدیران منابع انسانی اجازه می‌دهند تا مواردی را که کارکنان در آن برتری دارند و ممکن است به پشتیبانی یا آموزش اضافی نیاز داشته باشند، شناسایی کنند.

با تعیین اهداف عملکرد روشن و نظارت منظم بر پیشرفت از طریق KPI، سازمان‌ها می‌توانند بهبود مستمر را تشویق کنند، توسعه مهارت‌ها را افزایش داده و فرهنگ عملکرد بالا را پرورش دهند.

  • برخی KPIهای رایج منابع انسانی مورد استفاده در سازمانها چیست؟

برخی  KPIهای رایج منابع انسانی مورد استفاده در سازمان‌ها عبارتند از: نرخ جابجایی کارکنان، میزان رضایت و مشارکت کارکنان، زمان برای استخدام برای نیروهای جدید، اثربخشی آموزش و میزان غیبت.

این KPIها بینش‌های ارزشمندی را در مورد جنبه‌های مختلف مدیریت نیروی کار، مانند مدت زمان لازم برای پر کردن موقعیت‌های شغلی، میزان مشارکت کارکنان و اثربخشی برنامه‌های آموزشی را  ارائه می‌دهند.

  • چگونه KPIهای منابع انسانی از برنامه ریزی و توسعه نیروی کار پشتیبانی می کنند؟

شاخص‌های کلیدی منابع انسانی در برنامه ریزی و توسعه نیروی کار بسیار مفید هستند. آنها داده‌هایی را در مورد قابلیت های نیروی کار فعلی و نیازهای آینده ارائه می دهند.

تیم‌های منابع انسانی با تجزیه و تحلیل روند جابجایی کارکنان، شکاف‌های مهارتی و نتایج آموزشی، می‌توانند استراتژی‌های استخدام، آموزش و پیشرفت مؤثرتری را توسعه دهند. این آینده نگری به ایجاد نیروی کار ماهر، سازگار و با تعداد کافی کمک می کند.

  • آیا KPIهای منابع انسانی می توانند به کاهش جابجایی کارکنان کمک کنند؟

بله، KPIهای منابع انسانی می توانند به کاهش جابجایی کارکنان کمک کنند. تیم های منابع انسانی با نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط با رضایت کارکنان، مشارکت و دلایل ترک، می توانند مسائلی را که منجر به نرخ جابجایی بالا می شود، شناسایی کرده و به آن رسیدگی کنند.

اجرای استراتژی‌های مبتنی بر این بینش‌ها، مانند بهبود شرایط کاری، ارائه فرصت‌های توسعه شغلی، و افزایش مشارکت کارکنان، می‌تواند به میزان قابل توجهی گردش مالی را کاهش دهد.

  • چگونه KPIهای منابع انسانی در استراتژی های کلی کسب و کار ادغام می شوند؟

KPIهای منابع انسانی با همسو کردن کارکنان با اهداف سازمان در استراتژی های کلی کسب و کار عمل می‌کنند. تیم های منابع انسانی با اطمینان از اینکه اهداف منابع انسانی و KPIها از اهداف تجاری پشتیبانی می کنند، می توانند به طور مستقیم به موفقیت سازمان کمک کنند.

این ادغام شامل ارتباط منظم بین منابع انسانی و سایر بخش‌ها، استفاده از داده‌های KPI برای اطلاع از فرآیندهای تصمیم‌گیری، و تنظیم استراتژی‌های منابع انسانی در پاسخ به عملکرد تجاری و تغییرات بازار است.

  • تکنولوژی و تجزیه و تحلیل چه نقشی در KPIهای منابع انسانی دارند؟

فناوری و تجزیه و تحلیل با امکان جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش‌دهی دقیق داده‌ها، نقشی محوری در KPIهای منابع انسانی ایفا می‌کنند. ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل منابع انسانی می توانند حجم زیادی از داده ها را پردازش کنند تا بینش عمیق تری از روندها و رفتارهای نیروی کار ارائه دهند.

این فناوری امکان تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده، پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی آینده و افزایش فرآیندهای تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. همچنین ردیابی و تجسم در زمان واقعی KPI ها را تسهیل می کند و آنها را در دسترس تر و قابل اجراتر می کند.

  • سازمان‌ها چگونه می‌توانند از اثربخشی KPIهای منابع انسانی خود اطمینان حاصل کنند؟

سازمان‌ها می‌توانند از اثربخشی KPIهای منابع انسانی خود با بررسی و به‌روزرسانی منظم آن‌ها برای انعکاس نیازهای فعلی کسب‌وکار و پویایی نیروی کار اطمینان حاصل کنند.

این شامل درخواست بازخورد از کارکنان و مدیران، معیارسازی در برابر استانداردهای صنعت، و همسویی KPIها با اهداف سازمانی در حال رشد باشد. نظارت مستمر و انطباق KPIها تضمین می کند که آنها در اندازه گیری عملکرد منابع انسانی مرتبط و موثر باقی می مانند.

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *