قیمت میلگرد امروز چهارشنبه 8ام فروردین 1403

قیمت میلگرد امروز چهارشنبه 8ام فروردین 1403

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

امروز با بروزرسانی قیمت میلگرد با شما هستیم. قیمت میلگرد امروز چهارشنبه 8ام فروردین 1403:

 

قیمت میلگرد امروز چهارشنبه 8ام فروردین 1403

ذوب آهن اصفهان

نام کالا سایز استاندارد واحد فروش قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

385 تومان

12 A3 کیلوگرم 30,020 تومان سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

202 تومان

14 A3 کیلوگرم 28,520 تومان سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

18 تومان

16 A3 کیلوگرم 28,320 تومان سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

936 تومان

18 A3 کیلوگرم 28,520 تومان سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

18 تومان

20 A3 کیلوگرم 28,320 تومان سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

18 تومان

22 A3 کیلوگرم 28,320 تومان سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

18 تومان

25 A3 کیلوگرم 28,620 تومان سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

165 تومان

28 A3 کیلوگرم 28,520 تومان سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

1403/01/07 13:12

532 تومان

32 A3 کیلوگرم 28,220 تومان سفارش

 

این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:

قیمت میلگرد نیشابور

نام کالا سایز استاندارد واحد فروش قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور

1402/12/14 14:35

0

10 A3 کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور

1402/12/14 14:35

0

12 A3 کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

14 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

16 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

18 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

20 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

22 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

25 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

28 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور

1403/01/07 13:17

550 تومان

32 A3 کیلوگرم 26,600 تومان سفارش

زاگرس شهركرد

نام کالا سایز استاندارد واحد فروش قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1402/04/13 14:08

0

10 A3 کیلوگرم
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1402/04/13 14:08

0

12 A3 کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:03

275 تومان

14 A3 کیلوگرم 26,800 تومان سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:03

275 تومان

16 A3 کیلوگرم 26,800 تومان سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:03

275 تومان

18 A3 کیلوگرم 26,800 تومان سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:03

275 تومان

20 A3 کیلوگرم 26,800 تومان سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:03

275 تومان

22 A3 کیلوگرم 26,800 تومان سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:03

275 تومان

25 A3 کیلوگرم 26,800 تومان سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:04

275 تومان

28 A3 کیلوگرم 27,200 تومان سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

1403/01/07 15:04

275 تومان

32 A3 کیلوگرم 27,200 تومان

 

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *