لیست شکرگزاری روزانه

لیست شکرگزاری روزانه

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

امروز با ارائه لیست شکرگزاری روزانه با شما خواهیم بود. این لیست شامل 100 جمله تست شده در حوزه شکرگزاری است. جملات مربوط به هر بخش زندگی به صورت مجزا بیان شده اند.

شکرگزاری، قدردانی و سپاسگزاری از خداوند و هستی برای نعمت‌های بی‌شمار زندگی است.

لیست 100 جمله شکرگزاری روزانه:

سلامتی و تندرستی:

1. سپاسگزارم برای سلامتی و تندرستی جسم و جانم.
2. شکرگزارم برای نفس عمیقی که در هر لحظه می‌کشم.
3. سپاسگزارم برای قدرت و توانی که در بدنم دارم.
4. شکرگزارم برای حواس پنجگانه‌ام که دنیا را به من نشان می‌دهند.
5. سپاسگزارم برای هر روزِ بدون درد و بیماری.

خانواده و دوستان:

6. سپاسگزارم برای خانواده‌ای که عاشقانه دوستشان دارم.
7. شکرگزارم برای دوستانی که همیشه در کنارم هستند.
8. سپاسگزارم برای عشقی که در خانواده و بین دوستانم جاری است.
9. شکرگزارم برای خاطرات قشنگی که با عزیزانم دارم.
10. سپاسگزارم برای حمایت و پشتیبانی خانواده و دوستانم.

این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:

زندگی و تجربیات:

11. سپاسگزارم برای زندگیِ پرفراز و نشیبی که دارم.
12. شکرگزارم برای هر تجربه، چه مثبت و چه منفی، که باعث رشدم شد.
13. سپاسگزارم برای هر درس و آموزه‌ای که از زندگی گرفتم.
14. شکرگزارم برای فرصت‌هایی که برای پیشرفت و تغییر دارم.
15. سپاسگزارم برای هر روز جدید و فرصت‌های جدیدی که به ارمغان می‌آورد.

مادیات:

16. سپاسگزارم برای سقفی که بالای سرم است.
17. شکرگزارم برای غذایی که هر روز می‌خورم.
18. سپاسگزارم برای لباسی که می‌پوشم.
19. شکرگزارم برای تمام امکاناتی که در زندگی دارم.
20. سپاسگزارم برای شغلی که دارم و از آن درآمد کسب می‌کنم.

محیط زیست:

21. سپاسگزارم برای طبیعت زیبا و شگفت‌انگیز.
22. شکرگزارم برای هوا، آب، و خاک که زندگی را ممکن می‌کنند.
23. سپاسگزارم برای خورشید، ماه، و ستارگانی که آسمان را زینت می‌دهند.
24. شکرگزارم برای هر حیوان و گیاهی که در این کره خاکی زندگی می‌کند.
25. سپاسگزارم برای فرصتی که برای حفظ و مراقبت از محیط زیست دارم.

معنویات:

26. سپاسگزارم برای ایمان و اعتقادی که در قلبم دارم.
27. شکرگزارم برای آرامش و صلحی که در وجودم احساس می‌کنم.
28. سپاسگزارم برای امید و شادی که در زندگی‌ام جاری است.
29. شکرگزارم برای عشقی که به خداوند و تمام مخلوقاتش دارم.
30. سپاسگزارم برای معنویتی که زندگی‌ام را غنی‌تر می‌کند.

شادی و خوشبختی:

31. سپاسگزارم برای لبخند و شادی که در زندگی‌ام وجود دارد.
32. شکرگزارم برای لحظات خوشی که با عزیزانم تجربه می‌کنم.
33. سپاسگزارم برای خاطرات قشنگی که در ذهنم دارم.
34. شکرگزارم برای امید و آرزوهایی که در قلبم دارم.
35. سپاسگزارم برای هر روزِ جدید و فرصت‌های جدیدی که برای شاد بودن دارم.

مهربانی و عشق:

36. سپاسگزارم برای مهربانی و عشقی که در دنیا وجود دارد.
37. شکرگزارم برای انسان‌های مهربانی که در زندگی‌ام هستند.
38. سپاسگزارم برای فرصتی که برای مهربانی با دیگران دارم.
39. شکرگزارم برای عشقی که به دیگران می‌دهم و از آنها دریافت می‌کنم.
40. سپاسگزارم برای قلبی که مملو از عشق و محبت است.

یادگیری و رشد:

41. سپاسگزارم برای فرصت یادگیری و رشد در هر روز.
42. شکرگزارم برای دانشی که دارم و هر روز به آن اضافه می‌شود.
43. سپاسگزارم برای مهارت‌هایی که دارم و می‌توانم از آنها استفاده کنم.
44. شکرگزارم برای خلاقیت و نوآوری که در وجودم دارم.
45. سپاسگزارم برای خلاقیت در موضوع خاص

 

آزادی و صلح:

46. سپاسگزارم برای آزادی و امنیتی که در زندگی‌ام دارم.
47. شکرگزارم برای صلحی که در وجودم و در دنیای اطرافم وجود دارد.
48. سپاسگزارم برای فرصتی که برای ساختن دنیایی بهتر دارم.
49. شکرگزارم برای عدالت و برابری که در دنیا وجود دارد.
50. سپاسگزارم برای تمام کسانی که برای آزادی و صلح تلاش می‌کنند.

سلامتی روان:

51. سپاسگزارم برای آرامش و صلحی که در ذهنم دارم.
52. شکرگزارم برای افکار مثبت و سازنده‌ای که در ذهنم دارم.
53. سپاسگزارم برای عزت نفس و اعتماد به نفسی که دارم.
54. شکرگزارم برای توانایی مدیریت استرس و اضطراب در زندگی‌ام.
55. سپاسگزارم برای ذهن سالم و قوی که دارم.

موفقیت و پیشرفت:

56. سپاسگزارم برای تمام موفقیت‌هایی که در زندگی‌ام کسب کرده‌ام.
57. شکرگزارم برای اهداف و آرزوهایی که در زندگی‌ام دارم.
58. سپاسگزارم برای تلاشی که برای رسیدن به اهدافم می‌کنم.
59. شکرگزارم برای فرصت‌های جدیدی که برای پیشرفت در زندگی‌ام دارم.
60. سپاسگزارم برای تمام کسانی که در مسیر موفقیتم به من کمک کرده‌اند.

شکرگزاری:

61. سپاسگزارم برای نعمت شکرگزاری و قدرشناسی.
62. شکرگزارم برای توانایی دیدن زیبایی‌ها در زندگی.
63. سپاسگزارم برای تمرکزم بر روی داشته‌هایم و نداشته‌هایم.
64. شکرگزارم برای نگرش مثبت و خوش‌بینانه‌ای که دارم.
65. سپاسگزارم برای قلبی که مملو از شکرگزاری است.

خلاقیت و نوآوری:

66. سپاسگزارم برای خلاقیت و نوآوری که در وجودم دارم.
67. شکرگزارم برای ایده‌های جدید و خلاقانه‌ای که به ذهنم می‌رسد.
68. سپاسگزارم برای فرصتی که برای خلاقیت و نوآوری در زندگی‌ام دارم.
69. شکرگزارم برای تمام هنرمندان و خلاقان در دنیا.
70. سپاسگزارم برای زیبایی و الهام‌بخشی هنر.

بخشش و گذشت:

71. سپاسگزارم برای توانایی بخشش و گذشت.
72. شکرگزارم برای رهایی از کینه و رنجش.
73. سپاسگزارم برای صلح و آرامشی که در قلبم دارم.
74. شکرگزارم برای فرصتی که برای ساختن روابط سالم و قوی دارم.
75. سپاسگزارم برای تمام کسانی که مرا بخشیده‌اند.

سفر و تجربه:

76. سپاسگزارم برای فرصت سفر و دیدن دنیا.
77. شکرگزارم برای تجربیات جدید و هیجان‌انگیزی که در سفرها کسب می‌کنم.
78. سپاسگزارم برای فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلفی که در دنیا وجود دارد.
79. شکرگزارم برای زیبایی‌های طبیعی که در دنیا وجود دارد.
80. سپاسگزارم برای فرصتی که برای یادگیری و رشد از طریق سفر دارم.

خدمت به دیگران:

81. سپاسگزارم برای فرصتی که برای خدمت به دیگران دارم.
82. شکرگزارم برای توانایی کمک به دیگران.
83. سپاسگزارم برای لبخندی که بر لبان دیگران می‌نشانم.
84. شکرگزارم برای دنیای بهتری که با کمک به دیگران می‌سازم.
85. سپاسگزارم برای تمام کسانی که به من کمک کرده‌اند.

یادگیری و آموزش:

86. سپاسگزارم برای فرصت یادگیری و آموزش.
87. شکرگزارم برای یادگیری موضوع خاص
88. شکرگزارم برای معلمان و مربیانی که در زندگی‌ام داشتم.
89. سپاسگزارم برای دانشی که دارم و هر روز به آن اضافه می‌شود.
90. شکرگزارم برای مهارت‌هایی که دارم و می‌توانم از آنها استفاده کنم.
91. سپاسگزارم برای فرصتی که برای آموزش دیگران دارم.
92. شکرگزارم برای تمام کسانی که از من یاد گرفته‌اند.

خانواده و دوستان:

93. سپاسگزارم برای خانواده‌ای که عاشقانه دوستشان دارم.
94. شکرگزارم برای دوستانی که همیشه در کنارم هستند.
95. سپاسگزارم برای عشقی که در خانواده و بین دوستانم جاری است.
96. شکرگزارم برای خاطرات قشنگی که با عزیزانم دارم. 97. سپاسگزارم برای حمایت و پشتیبانی خانواده و دوستانم.

سلامتی و تندرستی:

98. سپاسگزارم برای سلامتی و تندرستی جسم و جانم.
99. شکرگزارم برای نفس عمیقی که در هر لحظه می‌کشم.
100. سپاسگزارم برای قدرت و توانی که در بدنم دارم.

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

23 پاسخ

 1. سلام، ممنون بابت لیست سپاسگزاری تون
  لطفا باورهای ثروت ساز هم بزارید ،متشکر

   1. با سلام من احساس واقعیم اینجوریه چه جوری اینهممه لیست را بنویسم یا مطالعه کنم از بس اشتیاق دارم نمیدونم بخاطر صبر ندارم نمیدونم

 2. سپاسگزار و شکر گزارم برای دیدن این لیست از مواهب که به برخی هرگز فکر نکرده بودم از خداوند که شکر گذاری را به من الهام فرمود و شما که زحمت تدوین این لیست شگفت انگیز را کشیدید سپاسگزارم و امیدوارم انتهای این چرخه خوبی و انرژی های مثبت به خودتان بازگردد

 3. سلام
  واقعا لیست خوبی از شکر گذاری جمع آوری کردید
  انشاالله همیشه موفق و پیروز باشید . از همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن سپاس گـــــــــ❤ـــــــــذارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *